Europejska Nagroda Obywatelska 2021: zaaplikuj do 29 kwietnia!

15 kwietnia 2021

Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości. Do 29 kwietnia możesz zaaplikować lub nominować projekt.

Ta przyznawana co roku przez Parlament Europejski nagroda to wyróżnienie dla osób lub organizacji wspierających:

  • Wzajemne zrozumienie i ściślejszą integrację między mieszkańcami UE.
  • Współpracę transgraniczną umacniającą ducha europejskiego.
  • Wartości UE i prawa podstawowe.

Jak zaaplikować

Osoby, grupy, stowarzyszenia lub organizacje mogą ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską lub nominować projekt. Posłowie do PE mogą również zgłosić kandydaturę.

Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej

Aby zaaplikować lub nominować kogoś innego, skorzystaj z tego formularza. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz na CitizensPrize@ep.europa.eu .

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2021 (do 23:59 czasu polskiego).

Nagrody w poprzednich latach

Przeczytaj o zeszłorocznych laureatach.