Dzień Fact-checkingu: Zwalczanie wirusa dezinformacji o Covid-19!

2 kwietnia 2020

Zagrożenie koronawirusem doprowadziło do rozprzestrzeniania się fałszywych wiadomości i dezinformacji, które utrudniają wysiłki na rzecz powstrzymania pandemii.

Dziś, 2 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu Sprawdzania Faktów, Parlament przyczynia się do zwiększania świadomości, tego, że dezinformacja powoduje, nie tylko zagrożenie dla zdrowia obywateli, ale także dla demokracji.

Podczas gdy wielu ludzi walczy dzień i noc, aby ratować życie zarażonych koronawirusem, organizacje zdrowotne i osoby zajmujące się sprawdzaniem faktów odkryły inną ciemną stronę pandemii: istnieją organizacje i osoby prywatne wykorzystujące kryzys do politycznych lub handlowych manipulacji zamiast wspierać tych, którzy z nim walczą.

Instytucje UE wielokrotnie ostrzegały przed ryzykiem związanym z próbami dezinformacji i oszustwami. Aby wspierać rzetelne i wiarygodne informacje, utworzono wspólną stronę UE na temat reakcji Europy na wirusa. Obala się także najczęstsze mity związane z wybuchem Covid-19.

Według raportu grupy ds. przeciwdziałania dezinformacji ESDZu EUvsDisinfo, niektóre fałszywe twierdzenia pochodzą od podmiotów bliskich amerykańskiej prawicy „alt”, bliskich Chin i Rosji. W tych przypadkach, ich cel ma charakter polityczny, podważenia Unii Europejskiej lub spowodowania zmian politycznych.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Othmar Karas (PPE, AT) podkreślił, że „Fałszywe zarzuty są łatwe do zweryfikowania. Łatwo jest znaleźć dowód solidarności UE. UE ma bardzo ograniczone formalne uprawnienia w kwestiach zdrowotnych, ale państwa członkowskie i Unia jako całość szukają rozwiązań, które pomogą ofiarom kryzysu. Na przykład w tym momencie, niemieckie pielęgniarki i lekarze opiekują się pacjentami COVID-19 przylatującymi z Włoch lub Francji. Czechy wysłały 10.000 kombinezonów ochronnych do Włoch i Hiszpanii. Austria i Francja wysłały miliony masek do Włoch. ”

„W ubiegłym tygodniu, posłowie PE niemal jednogłośnie przyjęli pilne środki nadzwyczajne w celu uwolnienia funduszy, aby pomóc krajom UE w finansowaniu opieki zdrowotnej, pomocy medycznej, a także zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Inne instytucje UE pracują również niestrudzenie nad znalezieniem skutecznych i szybkich sposobów wspierania ofiar tego kryzysu, zarówno tych chorych, pracowników służby zdrowia, jak i osób, które straciły pracę lub dochody z powodu kryzysu.”

Wiceprzewodnicząca Katarina Barley (S&D, DE) powiedziała: „w takich czasach, życie zależy od nas wszystkich, od tego, jak wszyscy słuchamy służby zdrowia, a rozpowszechnianie kłamstw lub kwestionowanie prawdy staje się jeszcze bardziej niebezpieczne. Ważne jest, aby instytucje nadal ściśle współpracowały z platformami internetowymi zachęcając je do promowania sprawdzonych źródeł, do zdegradowania treści uznanych za fałszywe lub wprowadzające w błąd oraz do usuwania nielegalnych treści lub treści, które mogłyby spowodować szkody fizyczne.

„Parlament rozpoczyna kampanię wspierającą odpowiedź UE na obecny kryzys, pokazującą naszym obywatelom, że ten kontynent wypełniony jest Europejszykami walczącymi razem przeciwko pandemii COVID-19”.

Wezwała również wszystkich do zwrócenia szczególnej uwagi na próby dezinformacji online: „Dzisiaj, w tym Międzynarodowym Dniu Sprawdzania Faktów, chcemy przypomnieć wszystkim o znaczeniu sprawdzania faktów i dzielimy się wskazówkami na temat sprawdzania faktów we wszystkich językach. Tak jak szanujemy dystans społeczny i myjemy ręce, mamy obowiązek powstrzymać rozpowszechnianie fałszywych porad i manipulacyjnych treści ”.

Wiceprzewodniczący Karas dodał: „W takim kryzysie, sprawdzanie faktów nie polega na tym, by być tym mądrym człowiekiem, który z satysfakcją koryguje tych, którzy popełniają błędy; naszym obywatelskim obowiązkiem jest raczej chronić obywateli europejskich i stworzone przez nas społeczeństwo demokratyczne. ”

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200401IPR76306/dzien-fact-checkingu-zwalczanie-wirusa-dezinformacji-o-covid-19