Działania w kontekście koronawirusa

15 kwietnia 2020

Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na pandemię COVID-19. Podejmujemy zdecydowane działania, aby wzmocnić sektor zdrowia publicznego i złagodzić społeczno-gospodarcze skutki koronawirusa w Unii Europejskiej. Uruchamiamy wszystkie dostępne nam środki, aby pomóc państwom członkowskim skoordynować ich krajowe działania. Udostępniamy obiektywne informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa i skutecznych sposobach powstrzymania go.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powołała zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa, który na szczeblu politycznym koordynuje naszą reakcję na pandemię.

W czasach kryzysu w całej Unii Europejskiej kraje, regiony i miasta wyciągają pomocną dłoń do sąsiadów i udzielają pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują: przekazywany jest sprzęt ochronny (np. maski), oferowane jest leczenie pacjentów z zagranicy, sprowadzani są do domu ci, którzy utknęli za granicą. Na tym właśnie polega europejska solidarność.

Więcej wystąpień wideo przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na temat pandemii COVID-19 (dostępne także w języku migowym) 

żródło: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_pl