DMA – przywrócenie uczciwych zasad na europejskim rynku cyfrowym.

27 grudnia 2021

DMA ma przywrócić uczciwe zasady i konkurencję na europejskim rynku cyfrowym. Zobowiązuje nas do tego art 101 i 102 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Zobowiązują nas do tego naruszenia gigantów Internetu ze szkodą dla obywateli i europejskich firm. Nowe obowiązki dla największych tzw. strażników dostępu, niepomijalnych w relacjach przedsiębiorstwo-klient online, bazują na sprawach sądowych. Zastępujemy indywidualne procesy sądowe po naruszeniach, prawem egzekwowanym na bieżąco, obowiązującym wszystkich. By DMA było skuteczne, a nie wyłącznie ambitne na papierze, musi koncentrować się na największych. Dobrze też, że większość poparła postulowane przeze mnie wyłączenie Małych i Średnich Przedsiębiorstwa. Na poparcie zasługuje rozszerzenie interoperacyjności, czyli współdziałania tych samych usług różnych firm, dla komunikatorów i sieci społecznościowych, tak jak dziś mamy to w rozmowach telefonicznych, sms’ach czy poczcie e-mail. Ale potrzebujemy bezpiecznej interoperacyjności, stąd granicą musi być cyberbezpieczeństwo czy ochrona danych osobowych.

Możliwość interakcji z użytkownikami z różnych platform ograniczy koszty i czas, zastępując tzw. multihoming. Jednocześnie skłoni strażników do wyjścia poza konkurencję efektem sieciowym, ilością użytkowników, do konkurowania np. niższymi cenami, funkcjonalnością, poufnością czy niezawodnością. Po co się starać, gdy użytkownik i tak przyjdzie, bo na platformie jest jego rodzina, przyjaciele czy współpracownicy?

Jako kontr-sprawozdawca EPP w ITRE muszę przyznać, że nie było łatwo nadążyć za Sprawozdawcą. Zadbajmy o równe traktowanie europejskich przedsiębiorstw i platform otwartych na europejskie przedsiębiorstwa. Zadbajmy o równe warunki konkurencji dla wszystkich na wspólnym europejskim rynku cyfrowym.

Adam Jarubas