Długoterminowy budżet UE

11 maja 2020

Parlament będzie analizował w jaki sposób powinien rozwijać się długoterminowy budżet UE. Europosłowie postulują uzyskanie nowych źródeł dochodów w celu wsparcia finansowania programów UE. Chcą także, aby pakiet naprawczy gospodarczych skutków COVID-19 był tak ambitny, jak to tylko możliwe. Programy unijne muszą być kontynuowane w 2021 r., nawet w przypadku braku porozumienia w sprawie następnego, siedmioletniego budżetu do końca roku. Posłowie będą głosować nad wnioskiem do Komisji o opracowanie planu awaryjnego dla budżetu UE na 2021 r. Aplikacje do śledzenia COVID-19 w celu zwalczania pandemii, muszą być zgodne z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych. Parlament będzie omawiać użycie tych aplikacji do śledzenia kontaktów w celu mapowania i monitorowania koronawirusa oraz ograniczania jego rozprzestrzeniania się. Parlament zagłosuje nad nowymi przepisami UE regulującymi oznakowanie opon w celu lepszego informowania konsumentów o wydajności paliwowej, poziomie hałasu i przyczepności, co powinno przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego. Oczekuje się, że posłowie do PE przyjmą również ogólnounijne normy wielokrotnego wykorzystania wody. Ich celem jest promowanie używania oczyszczonych ścieków do nawadniania w rolnictwie oraz pomoc w ograniczaniu niedoboru wody.

https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/coming-up-in-brussels-eu-long-term-budget-covid-19-tracing-apps-and-more_N01-PUB-200509-CMUP_ev