Czy konopie mogą przyczynić się do realizacji celów klimatycznych określonych w Nowym Zielonym Ładzie?

29 czerwca 2021

Zapraszam na artykuł:https://echodnia.eu/swietokrzyskie/swietokrzyski-europosel-adam-jarubas-wspiera-europejskich-producentow-konopi-jak-mowi-rosliny-moga-pomoc-w-realizacji-celow/ar/c1-15674630

Adam Jarubas jako jedyny przedstawiciel Parlamentu Europejskiego wziął udział w dorocznej konferencji organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych. Deputowany wygłosił tak zwaną kluczową mowę podczas pierwszej sesji inaugurującej wydarzenie, którego program rozpisano na trzy dni.

Adam Jarubas wskazuje, że te niepozorne rośliny mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Jak mówi, wytwarzane na ich bazie kompozyty, wełny i płyty izolacyjne oraz beton konopny z doskonałymi współczynnikami termoizolacji i pojemności termicznej powinny znaleźć szerokie zastosowanie w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków. – Także bioplastiki, włókna i tekstylia, papier wytwarzany z konopi, wszystkie recyklowalne lub kompostowalne, doskonale wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym Unii Europejskiej, a w tym obszarze ambicje Wspólnoty będą rosły – mówi Adam Jarubas.

Jak podkreśla europoseł, konopie wykorzystywane są również z powodzeniem w leczeniu onkologicznym. – Zgodnie z deklaracjami Komisja Europejska zapewni finansowanie projektów badawczych nad efektami terapeutycznymi kannabinoidów. Walka z chorobami nowotworowymi, które tylko w Polsce są przyczyną 100 tysięcy zgonów, znajduje się na szczycie priorytetów Unii na najbliższe lata. W ramach tej misji w nowym budżecie Unii na lata 2021-2027 oraz w Funduszu Odbudowy zagwarantowano miliardy euro na doposażenie szpitali w najnowocześniejszą aparaturę medyczną do diagnostyki i leczenia raka – mówi Adam Jarubas.

Według deputowanego konopie mogą odegrać kluczową rolę w realizacji Nowego Zielonego Ładowi,czyli strategii klimatyczno-gospodarczej Unii Europejskiej z celami sięgającymi 2050 roku.

– Przyjęte przez Wspólnotę cele klimatyczne zakładają redukcję 55 procent CO2 do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2050 roku. Opinia publiczna zazwyczaj skupia się na stronie redukcji emisji z przemysłu, energetyki, transportu, ale mniej uwagi zwraca się na drugą stronę równania, a więc na absorbcję CO2, która może ułatwić stopniową, nie szokową społecznie i gospodarczo realizację wiążących prawnie uzgodnień. Jeśli uzgodnienia ostatecznie się potwierdzą, absorbcją będzie można zrekompensować 225 milionów ton ekwiwalentu CO2, a oczekiwana nowelizacja rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów i leśnictwa w latach 2021–2030 ma pozwolić nawet do 300 milionów ton do 2030. Jak wiemy, konopie jako surowiec o wręcz ujemnym bilansie emisji CO2 potrafiący absorbować średnio nawet 1,6 tony CO2 na tonę konopi lub 9-13 ton na 1 hektar w krótkim okresie wzrostu mogą tu odegrać ogromną rolę – podkreśla Adam Jarubas.

Dodaje, że poszerzenie europejskiego areału upraw konopi to także szansa dla polskiego sektora rolniczego.

Źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/swietokrzyski-europosel-adam-jarubas-wspiera-europejskich-producentow-konopi-jak-mowi-rosliny-moga-pomoc-w-realizacji-celow/ar/c1-15674630