Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej powstaje przy UJK

21 czerwca 2018

Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej powstając przy Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Koszty inwestycji to 28 milionów 700 tysięcy złotych.

Wznoszony na potrzeby Wydziału Humanistycznego budynek ma ponad 6 tysięcy m² powierzchni. Bazę dydaktyczną dla studentów oraz kadry naukowej filologi polskiej, historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej stanowić będą m.in.: estetyczne i ergonomiczne sale wykładowe oraz ćwiczeniowe, pomieszczenia służące do kształcenia praktycznego – studia telewizyjne, radiowe, montażowe i fotograficzne. Łączna wartość inwestycji to 28 milionów 700 tysięcy złotych. Część tej sumy – 18 milionów złotych, uczelnia otrzymała ze środków resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

– Rozpoczęta przed laty praca przynosi dziś wymierne rezultaty. Naukowcy mają coraz bardziej dogodne warunki do doskonalenia swoich umiejętności i przekazywania wiedzy studentom w warunkach nieodbiegających od europejskich standardów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego to fundament rozwoju nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale co dziś wielokrotnie podkreślano, w szeroko rozumianej przestrzeni kształtowania wartości, swobodnej wymiany myśli, bez względu na światopogląd – zaznaczył Adam Jarubas.