Budżet inwestycyjny UE 2020: więcej na ochronę klimatu!

17 listopada 2019

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191017IPR64565/budzet-inwestycyjny-ue-2020-wiecej-na-ochrone-klimatu

⇓⇓⇓

Parlament przyjął swoje stanowisko w sprawie budżetu dla UE w 2020 w środę, podkreślając, że musi on dawać solidną pozycję startową nowej generacji programów oraz polityk UE.

W projekcie rezolucji, Parament podkreślił, że budżet UE na rok 2020 jest “ostatnią szansą UE” na zbliżenie się do politycznych zobowiązań złożonych na ten okres, włącznie z osiągnieciem celu związanego z walką ze zmianą klimatu. Budżet ten powinien przecierać szlak długoterminowemu budżetowi UE 2021-2027, tzw. wieloletnim ramom finansowym (WRF).

Posłowie zwiększyli budżet w stosunku do projektu budżetu przygotowanego przez Komisję Europejską, dodając w sumie ponad 2 miliardy euro, przeznaczone na ochronę klimatu, inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEI) i programów Erasmus+ oraz zapewnienie dalszego wsparcia, zgodnie z priorytetami Parlamentu, dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), cyfryzacji oraz polityk migracyjnej i zewnętrznej, w tym pomocy rozwojowej i humanitarnej.

Parlament zagłosował nad budżetem wynoszącym prawie €171 miliardów środków na zobowiązania (funduszy, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów), podnosząc go o €2,7 miliardów, w porównaniu do projektu budżetu przedstawionego przez Komisję Europejską. Środki na płatności (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku) zostały ustalone na poziomie €159 miliardów.

Moniką Hohlmeier (EPP, DE), odpowiedzialna za prace nad budżetem 2020, powiedziała: „Dzisiejsze głosowanie nad budżetem UE 2020 pokazuje, że Parlament jest zjednoczony oraz, że wśród grup politycznych istnieje porozumienie dotyczące: ambitnych celów klimatycznych oraz ochrony środowiska, które idą ramię w ramię z programami wpływającymi na wzrost zatrudnienia, wspierającymi badania i rozwój w UE oraz zwiększają konkurencyjność. Posłowie potwierdzili również swoje zaangażowanie w inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży, program wymiany studentów Erasmus+ oraz DiscoverEU, program, który oferuje osiemnastolatkom bilety Interrail, pozwalając im na odkrywanie Europy bez granic”.

Wywiad z posłanką odpowiedzialną za prace nad budżetem UE 2020 (sekcja, za którą odpowiada Komisja Europejska) Moniką Hohlmeier (EPP, DE), jest dostępny tutaj.

Poszerzone informacje znajdują się tutaj.

Kolejne kroki

Głosowanie na posiedzeniu plenarnym rozpocznie trzy tygodnie rozmów w ramach „procedury koncyliacji” z Radą w celu osiągnięcia porozumienia między obiema instytucjami na tyle wcześnie, aby budżet na przyszły rok mógł zostać poddany pod głosowanie w Parlamencie i podpisany przez Przewodniczącego Parlamentu podczas II sesji plenarnej w listopadzie (25-28 listopada). W przypadku braku porozumienia Komisja Europejska musi przygotować nowy projekt budżetu.

Kontekst

Około 93% budżetu UE finansuje działania w terenie, w krajach UE i poza nią, dotyczące obywateli, regionów, miast, rolników, naukowców, studentów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Budżet UE jest wyjątkowy. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, które w dużej mierze wykorzystywane są do świadczenia usług publicznych i finansowania systemów zabezpieczenia społecznego, budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym i, w przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE nie może wykazywać deficytu.