Amazonia – płuca świata!

17 września 2019

Wypowiedź z Sesji Plenarnej w Strasburgu- Pożary w Dżungli Amazońskiej

Amazonia – płuca świata i rezerwuar bioróżnorodności jest wycinana, pada ofiarą pożarów. Większość z nich jest z premedytacją zaprószana, by zyskać miejsce pod uprawy, również na pasze.

Ta sytuacja musi ulec zmianie, jednak dotychczas nie byliśmy w stanie wpłynąć na państwa na których terenie dochodzi do wylesiania.

Wspomniana dziś została umowa handlowa z państwami MERCOSURu, która może być wykorzystana do wyegzekwowania przestrzegania przez te państwa zapisów Porozumienia Paryskiego, i wstrzymania wylesiania Amazonii. Jeśli umowa ma zostać przyjęta i przynieść pożądane efekty, państwa MERCOSURU nie tylko muszą spełniać kryteria klimatyczne i zrównoważonego rozwoju, ale również muszą wdrożyć równoważne z europejskimi kryteria dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności jakie musi spełniać rolnik francuski, niemiecki czy polski.

Ale umowa ta nie jest jedyną formą presji którą posiadamy. Wiemy, że europejskie banki inwestują miliony Euro w południowoamerykańskie, niespełniające kryteriów zrównoważoności i prowadzące do wylesiania Amazonii uprawy soi. Bez odrobienia lekcji na naszym podwórku, negocjacje z krajami MERCOSURu nie będą skuteczne.

Musimy wstrzymać pożary Amazonii, ale nie możemy dopuścić to tego by kosztem było wpuszczenie do Europy nieuczciwej konkurencji w rolnictwie oraz narażenie zdrowia Europejczyków poprzez dopuszczenie do obrotu żywności o niesprawdzalnej jakości.

VIDEO: