Adam Jarubas odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego

27 października 2017

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas w Ambasadzie Republiki Węgier w Warszawie odebrał 26 października Krzyż Kawalerski Orderu Węgierskiego przyznany przez Prezydenta Węgier Janosa Adera.

Marszałek odznaczenie odebrał z rąk Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács. Jest wyrazem uznania za działalność na rzecz umacniania i rozwoju węgiersko-polskich relacji politycznych, społecznych i regionalnych oraz za konsekwentną postawę wobec Węgier.

Uroczystość odbyła się podczas wizyty w Warszawie przewodniczącego Klubu Parlamentarnego FIDESZ Zgromadzenia Narodowego Węgier, Gergely’a Gulyás’a.