Czy Centra Onkologii w Europie mogłyby skuteczniej korzystać z pomocy UE?

28 maja 2021

Przedstawiciel ŚCO Prof. Artur Kowalik uczestniczył jako ekspert w posiedzeniu Komisji ds. Walki z rakiem w Parlamencie Europejskim. Mówił o terapii spersonalizowanej CART i badaniach prowadzonych w ŚCO z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i wykorzystywania dużych rejestrów danych. Są szanse na znaczące obniżenie kosztów i nowe skuteczniejsze metody leczenia przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych. Szansą na to są fundusze europejskie. Jestem dumny, że mieszkaniec naszego regionu mógł zaprezentować Świętokrzyskie na europejskim forum. Bardzo dziękuję Panie Profesorze!

Nie ulega wątpliwości, że rozwój Sztucznej Inteligencji to szereg wyzwań prawnych i etycznych, stąd tak ważne jest budowanie ekosystemu zaufania, na który stawia UE (Akt o Sztucznej Inteligencji). Generowanie innowacji w badaniach wspieranych AI i Big Data może przynieść rewolucyjny postęp, służący pacjentom także w mniejszych miejscowościach, wykraczający poza możliwości pojedynczych Państw Członkowskich. Poza finansowaniem i koordynacją, ważna jest nieporównywalnie większa pula danych, potrzebnych do analiz, którą możemy wygenerować na poziomie UE, w tym danych o rzadkich przypadkach.