20 lat województwa świętokrzyskiego

5 czerwca 2018

– Dobre emocje wróciły. 20 lat minęło i te obrazki i państwa aplauz przywołał uczucie sprzed wielu lat, gdy toczyliśmy bój w słusznej sprawie, bo nie ma ojczyzny bez Kielecczyzny. Województwo świętokrzyskie udowadnia każdego dnia, że to prawo do samostanowienia wam się po prostu należało. Wdzięczność w polityce to towar o najkrótszej dacie ważności i cieszę się, że pamiętacie o tej walce 20 lat temu – mówił honorowy gość uroczystej gali Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okazji 20 lat województwa świętokrzyskiego Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski.

Nie miałem wtedy wątpliwości, że samorządność w Polsce trzeba rozwijać. Nie można dziś wierzyć tym, którzy mówią, że nasz kraj jest w ruinie. Dobrze pamiętamy, że zmiany zaczęły się w 1989 roku, gdy obywatele powiedzieli ówczesnej władzy, że chcą prawdziwej demokracji. Samorządność to jedno z największych źródeł sukcesu, które odniósł nasz kraj od tamtego czasu. Widziałem zaangażowanie i determinację mieszkańców Kielecczyzny do rządzenia się na swoim. Dziś za te 20 lat należą wam się ogromne słowa podziękowania. Decyzja o wecie była wówczas dla mnie trudna, ale jestem wam wdzięczny za to, że nie zawiedliście mnie. Wszystkim tym, którzy tworzą dzisiejsze Świętokrzyskie życzę powodzenia – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

– W tym roku mija 20 lat od wydarzeń, które zdecydowały o istnieniu naszego województwa. Ten olbrzymi sukces był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, ale przede wszystkim dzięki olbrzymiej energii i determinacji mieszkańców województwa. Dziękujemy państwu, że jesteśmy dziś razem. Cieszymy się, że tak licznie zgromadziliście się, by świętować z nami ten sukces. 20 lat temu tego obiektu nie było i to między innymi budynek Filharmonii Świętokrzyskiej pokazuje rozwój naszego województwa – powiedział marszałek Adam Jarubas.

Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej uhonorował podczas gali okolicznościowym wyróżnieniem marszałka województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa.

– To wyjątkowe spotkanie, bo na te 20 lat złożyła się praca setek samorządowców. My czasem patrzymy na Ziemię Kielecką jak emigranci, dokładniej niż ci, którzy są na miejscu, bo oni przyzwyczajają się do ogromnych zmian, które zachodzą w województwie świętokrzyskim. Marszałek Adam Jarubas już 12 lat piastuje swój urząd i wciąż jest jednym z najmłodszych marszałków. Chcemy go dziś nagrodzić za wybitne zasługi w rozwoju województwa i to, że patronował przez ten czas naszemu towarzystwu – mówił Wiesław Osuchowski.