15

Europejska Nagroda Obywatelska 2021: zaaplikuj do 29 kwietnia!

Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości. Do 29 kwietnia możesz zaaplikować lub nominować projekt. Ta przyznawana co roku przez Parlament Europejski nagroda to wyróżnienie dla osób lub organizacji wspierających: Wzajemne zrozumienie i ściślejszą integrację między mieszkańcami UE. Współpracę transgraniczną umacniającą ducha europejskiego. Wartości UE i prawa podstawowe. Jak […]
8

Zapobieganie nieuczciwej konkurencji spoza Europy niszczącej klimat!

Grupa Europejskiej Partii Ludowej chce wprowadzić Graniczny Korekcyjny Mechanizm Węglowy, wyrównujący koszty redukcji CO2 firm w UE (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), aby ograniczyć globalny ślad węglowy nie tylko towarów wyprodukowanych w Europie, ale także importowanych z krajów trzecich. „Produkty wprowadzane na rynek UE muszą ponosić porównywalne koszty emisji dwutlenku węgla do tych wytwarzanych w […]
10

#DebataPlenarna Unijna strategia szczepień przeciwko COVID-19!

Bezpieczne, skuteczne i szerokie szczepienie to dosłownie kwestia życia i śmierci! – To także gospodarka – utrzymania Europejskich rodzin, ratunek upadających firm budowanych pokoleniami. – Wspólna, Europejska, strategia szczepień to jedyna droga jeśli UE ma na powrót być unią swobód przepływu osób, kapitału, towarów, usług. Odporność musimy uzyskać na poziomie Europejskim. Powrót do normalności wymaga […]
4

Europejski Program Walki z Rakiem!

2.6 miliona chorych, ponad milion rocznie umiera na raka w UE. To i postęp medycyny, badań, technologii informatycznych, od ostatniego planu z lat 80tych, jasno wskazują potrzebę zredefiniowania udziału wartość dodanej UE w walce z rakiem. W wyborach 2019 Europejska Partia Ludowa, także ją reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe, zaproponowaliśmy konkretny program by z UE „za […]
2

Komitet ds. Sztucznej Inteligencji w Erze Cyfrowej

(Dzisiejsze wystąpienie w PE-Posła do Parlamnetu Europejskiego Adama Jarubasa. Komitet ds. Sztucznej Inteligencji w Erze Cyfrowej) – Według szacunków Komisji Europejskiej co roku ponad 400 000 osób w UE umiera przedwcześnie z powodu skutków zanieczyszczenia powietrza. Sztuczna inteligencja wspiera dekarbonizację transportu i efektywność energetyczną. Oznacza to nie tylko redukcje emisji CO2, ale również redukcję SMOG’u, […]