Wesołych Świąt Wielkanocnych – Video
28 marca 2018
O patriotyzmie i pięknie krainy pińczowskiej w rozmowach z Panią Teresą Znojek – (video)
29 marca 2018

Zdusić społeczną ofiarność

Wychodzą na ulicę, z uśmiechem dołączają do nich kolejni i kolejni, setki, miliony wolontariuszy, obywateli, Polaków. Wszyscy mają wspólny cel – pomoc innym poprzez dołożenie swojej małej cegiełki. Dzięki prowadzonym przez organizacje pożytku publicznego zbiórkom publicznym rodzi się wielka społeczna ofiarność, a przy okazji wspólnota, tak w obecnych czasach reglamentowana i rozproszona. Ten element „zrywu społecznego” w Polsce od lat się sprawdza. Jednak komuś zaczyna wadzić.

Wbrew zasadzie, która mówi o tym, że nie powinno się zmieniać rzeczy, które dobrze funkcjonują rząd PiS-u szykuje zmiany dotyczące zbiórek publicznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie mogło odmówić rejestracji zbiórki, jeśli „wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, lub naruszał ważny interes publiczny”. Zapis mętny, nieostry i niewyrazisty. Otwiera worek, do którego można wrzucić szeroki zakres indywidualnych interpretacji. A te będą zależne od pracowników resortu – urzędników.

Zapis zupełnie niepodobny do obecnie istniejącego, który mówi, że ministerstwo może odmówić rejestracji zbiórki, kiedy jej cel jest niezgodny z prawem, lub nie mieści się w sferze zadań publicznych opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego, lub nie jest celem religijnym.

Organizacje pozarządowe krzyczą. I nie można się dziwić ich kontestacji. 30 dużych organizacji wystosowało apel do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Piszą w nim:

„Wyjątkowość ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych polega na tym, że wprowadziła rozwiązanie proste dla podmiotów prowadzących zbiórki, przejrzyste z perspektywy darczyńców i, co bardzo ważne, jednocześnie bezpieczne z pespektywy nadzoru państwa. Dzięki temu możliwe jest mobilizowanie się obywateli i organizacji społecznych wobec ważnych dla nich inicjatyw m.in. takich, które wymagają szybkiej reakcji np. w przypadku klęsk żywiołowych. Warto też dodać, że ustawa powstała w wyniku modelowych konsultacji publicznych.(…) Apelujemy o pozostawienie ustawy o zbiórkach publicznych bez zmian.(…)”.

Greenpeace, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, WWF Polska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która od 26 lat gra dla milionów Polaków. Dzięki organizowanej przez nią największej zbiórce publicznej w Polsce poprawia się stan zdrowia wielu pacjentów, ratuje się im życia poprzez zakup sprzętu dla oddziałów: pediatrycznych, onkologicznych, rehabilitacyjnych, neonatologii, czy dla seniorów.

To nie wszystko. Oprócz wymiaru finansowego geniusz tej zbiórki – Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej inicjatora Jurka Owsiaka polega także na tym, że jest ona świętem Polaków, świętem solidarności i społeczeństwa obywatelskiego.

Szykowane zmiany w prawie uderzają we wszystkie organizacje pozarządowe i mogą doprowadzić do stłamszenia takich „zrywów” wspólnoty, jedności i braterstwa.

 

Adam Jarubas