Piękne prace plastyczne w ramach Roku Kultury Ormiańskiej
13 kwietnia 2018
Most na Wiśle połączy dwa województwa
17 kwietnia 2018

Zbudują łącznicę kolejową w Czarncy

Do końca kwietnia 2019 roku powstanie ponad 3-kilometrowa łącznica kolejowa Czarnca – Włoszczowa Północ, która pozwoli na szybsze połączenie z Warszawą, Trójmiastem czy Poznaniem. Umowę na dofinansowanie projektu w piątek, 13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisali marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz dyrektor Regionu Południowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Tomasz Szydło i zastępca dyrektora Regionu Południowego ds. finansowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Andrzej Szydło.

W spotkaniu uczestniczyli także Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy, Arkadiusz Kubiec, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Dariusz Dąbrowski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

– Mieszkańcy naszego województwa chcą podróżować koleją, a to pozwala nam na ciągłe rozbudowywanie infrastruktury kolejowej i dobrej współpracy ze spółkami kolejowymi. Budowa łącznicy kolejowej Czarnca – Włoszczowa Północ, dzięki połączeniu z Centralną Magistralą Kolejową, zapewni mieszkańcom dostęp z do zachodniej i północnej części kraju. Czas podróży do Warszawy skróci się o około pół godziny. Powstanie łącznicy usprawni także transport kolejowy i będzie alternatywną trasą dla pociągów na wypadek remontów czy awarii na trasie numer 8 – podkreślił marszałek Adam Jarubas.

Krakowska Grupa ZUE S.A. wybuduje nową linię kolejową nr 582 łączącą stację Czarnca z przystankiem Włoszczowa Północ, o łącznej długości 3,252 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową istniejących obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, telekomunikacji i sterowanie ruchem kolejowym. Wartość ogółem zadania to 52 mln 483 tys. zł., w tym unijne dofinansowanie to 36 mln 372 tys. zł (85% wydatków kwalifikowalnych). Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jako projekt pozakonkursowy.

– Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin oddania łącznicy Czarnca – Włoszczowa Północ to koniec kwietnia przyszłego roku. Firma ZUE S.A, która wybuduje łącznicę ma duże doświadczenie i realizowała wiele podobnych inwestycji – mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Łącznica kolejowa Czarnca – Włoszczowa Północ stworzy nowe możliwości dla kolei w Świętokrzyskiem. Nowa, ponad 3-kilmetrowa linia połączy trasę nr 61 (Kielce – Fosowskie) z Czarncy z Centralną Magistralą Kolejową – stacją Włoszczowa Północ. W efekcie znacznie skróci podróż pociągiem z Kielc do Warszawy, Łodzi, Poznania czy Trójmiasta.

– Dzięki budowie linii nr 582 uzyskamy połączenie z Centralną Magistralą Kolejową – region będzie otwarty na dostęp do tej najlepszej i aktualnie linii kolejowej. Podróż z Kielc do Warszawy skróci się o około 30 minut – mówił Tomasz Szydło dyrektor Regionu Południowego PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji.

Nowo wybudowany odcinek będzie linią jednotorową, przystosowaną do ruchu dwukierunkowego. Pociągi pasażerskie będą się mogły po niej poruszać się z maksymalną prędkością 100 km na godzinę.

Z budowy łącznicy kolejowej nr 582 cieszy się Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy.

– Jest to inwestycja, która otwiera okno na świat dla mieszkańców naszej małej Ojczyzny. Bardzo dziękuję za dostosowanie naszego słynnego peronu do możliwości zatrzymywania się pociągów szybkich. Dobrze zorganizowana siec dróg i komunikacji kolejowej to dobry bodziec do rozwoju gospodarczego nie tylko naszego regionu – mówił Grzegorz Dziubek.