Strażacy ochotnicy z Ćmińska
9 kwietnia 2018
Wakacyjnym pociągiem do Sandomierza
12 kwietnia 2018

Z uśmiechem wspierają rodziny

– Fundacja powstała z potrzeby serca, robi rzeczy wielkie dla osób potrzebujących. Dziś mieliśmy okazję zapoznać się z takim marzeniem o tym, aby tu powstał Dom Pomocy Społecznej – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który odwiedził Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem w Józefinie, gminie Łopuszno.

 

 

To placówka integracyjna, skupiająca przedstawicieli wszystkich pokoleń od dzieci w wieku szkolnym po seniorów. Główną formą działalności Centrum jest Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C, który jest dzienną formą wsparcia dla 40 osób niepełnosprawnych.

W ofercie Centrum znajduje się Integracyjna Świetlica Środowiskowa oraz Klub Seniora. Wychowankami świetlicy są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia będące mieszkańcami Gminy Łopuszno.Celem jej działania jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Klub Seniora „Z Uśmiechem” w Józefinie został utworzony z inicjatywy Fundacji na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”. Terenem działalności klubu jest Gmina Łopuszno oraz miejscowości ościenne dla Gminy Łopuszno. Celem klubu jest: aktywowanie środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród Seniorów.

Na co dzień Centrum obejmuje wsparciem ponad 100 osób.