Ważna wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej w regionie – Video
7 marca 2018
Powstanie specjalny zespół parlamentarny na rzecz strategicznych inwestycji kolejowych?
9 marca 2018

Współpraca dwóch województwa na rzecz linii kolejowej łączącej Łódzkie i Świętokrzyskie

Władze samorządów Łódzkiego i Świętokrzyskiego podpisały w Opocznie list intencyjny w sprawie współpracy i współdziałania w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej łączącej województwa Łódzkie i Świętokrzyskie. Plany te mają związek z projektem stworzenia połączenia kolejowego z Kielc do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Linia kolejowa nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Skarżysko – Kamienna pozostaje jedynym istotnym niezelektryfikowanym odcinkiem sieci kolejowej położonej w południowo-wschodniej części kraju. Województwa łódzkie i świętokrzyskie postanowiły nawiązać współpracę w zakresie starań o elektryfikację tego odcinka.

Na dworcu kolejowym w Opocznie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem oraz wicemarszałkiem województwa łódzkiego Arturem Bagieńskim list intencyjny, mający wyrazić wspólny interes obu województw w modernizacji tego odcinka.

– Cieszę się, że możemy się tu dziś spotkać w niezwykle ważnych sprawach kolei. Liczymy na kontynuację rozbudowy linii numer 25, która umożliwi przywrócenie ruchu z województwa łódzkiego w kierunku Kielc. Projekt połączenia z Centralnym Portem Komunikacyjnym daje szanse na to, że kolej będzie pierwszym wyborem komunikacyjnym podróżnych z naszych województw. Opoczno może być ważnym miejscem dla naszych regionów, a nic tak nie łączy, jak szybkie połączenia – mówił marszałek województwa łódzkiego, Witold Stępień, rozpoczynając uroczystość.

Wagę inwestycji, w sprawie której podpisywany był list intencyjny, podkreślał marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

– Dla Świętokrzyskiego dzisiejsze porozumienie ma wymiar strategiczny. Zależy nam na elektryfikacji linii kolejowej 25 i przez to połączeniu Skarżyska – Kamiennej i Opoczna. W dalszej perspektywie mamy w planie wybudowanie łącznika pomiędzy Kielcami a Wąsoczem Koneckim, co umożliwi połączenie stolicy województwa z CKP. To bardzo ambitny plan i bardzo cieszę się, że możemy realizować go wspólnie z Województwem Łódzkim. Na etapie projektowym chcemy włączyć się w finansowanie dokumentacji, jednak ze względu na skalę inwestycji, potrzebne będzie finansowanie centralne i wierzę w to, że uda nam się nakłonić Polskie Linie Kolejowe do finansowania tego zadania. To bardzo ważny projekt dla mieszkańców obu województw – mówił marszałek Adam Jarubas.

W ramach dotychczasowych działań podejmowanych przez obydwa samorządy województw w ramach modernizacji linii nr 25 na w/w odcinku udało się doprowadzić do realizacji projektu pn.: „Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno” zapisanego na liście podstawowej załącznika nr 3 do Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) czy umieszczenia projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko Kamienna” na liście rezerwowej załącznika nr 2 do Krajowego Programu Kolejowego do 2023 (Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020).

– Najbliższe dwa lata wykorzystamy na przygotowanie dokumentacji projektowej, by wpisać tę inwestycję jako strategiczną dla naszych regionów i postarać się o środki unijne na ten projekt. Mając gotową dokumentację i poparcie PLK jest szansa, że w ciągu kilku najbliższych lat uda się zrealizować tę inwestycję – dodał marszałek Jarubas.

Celem listu jest podkreślenie konieczności zachowania ciągłości inwestycji na linii kolejowej nr 25 i w ramach tego sąsiadujące ze sobą województwa – Łódzkie i Świętokrzyskie postanowiły nawiązać współpracę w zakresie pozostającego do zelektryfikowania odcinka Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Skarżysko Kamienna. Oba samorządy województw uznały też za konieczne zapewnienie dostępu tej linii ze strony każdego z województw do Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK).

– Projekt, o którym mówimy ma znaczenie nie tylko dla województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, ale mocno zainteresowane nim jest województwo podkarpackie, dla którego również oznacza on komunikacyjne otwarcie na Polskę i Europę. Bardzo dziękuję urzędnikom obu województw za mądre działanie we wspólnym celu – powiedział wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Kubiec, burmistrz Opoczna Rafał Kądziela oraz Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Po podpisaniu Listu marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak udali się do Wąsocza Koncekiego, w którym miałoby dojść do połączenia nowego odcinka kolejowego, co umożliwiłoby szybsze połączenie Kielc z Warszawą, Łodzią czy Centralnym Portem Komunikacyjnym. W spotkaniu uczestniczyła również członek Zarządu Wojewódzkiego, Agata Binkowska.