Kolejna filia ŚCO. Powstała w Pińczowie
21 grudnia 2017
Świąteczne życzenia marszałka Adama Jarubasa – Video
22 grudnia 2017

Wkrótce ruszy budowa obwodnicy Włoszczowy

Przez włoszczowski rynek przejeżdża na dobę ponad kilka tysięcy samochodów, w tym duża część to tiry. Dla mieszkańców powoduje to ogromne uciążliwości. Ruch jest bardzo duży, a ciężarówki niszczą barierki chroniące pieszych. Sytuację ma zmienić obwodnica. W Urzędzie Miasta i Gminy we Włoszczowie  20 grudnia odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786”.

Na pierwszy etap budowy obwodnicy miasta o długości około 7,5 kilometra Samorząd Województwa zabezpieczył około 42 mln zł. Będzie to największa inwestycja drogowa od dziesięcioleci prowadzona we Włoszczowie. Wraz z wyprowadzeniem ruchu tranzytowego z centrum miasta, odetchną mieszkańcy. Obwodnica jednocześnie wpłynie na płynniejszy ruch pojazdów, krótszy czas podróży i poprawę bezpieczeństwa.

Zakres zadania obejmuje:

– Budowę obwodnicy m. Włoszczowy – km ok. 4+057,5 do ok. km 11+480,

– Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudową sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+975 do km 65+245 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa,

– Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 742 w obrębie przejazdu kolejowego linii Kielce-Fosowskie w km 48,293. Inwestycja rozpoczyna się budową obwodnicy Włoszczowy od DP 0247T tj. KM 4+057,5 następnie trasa kieruje się na wschód przez tereny leśne, następnie przecina drogę DW742 i biegnie w kierunku północno-wschodnim kończąc się przed mostem nad Czarną Strugą w ciągu DW 786 tj. KM 11+480. Natomiast rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 742 ma zostać przeprowadzona na odcinku od ok. km 62+975 do ok. km 65+245 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa wraz z odcinkiem kolejowym. Przebudowa DW 742 przewiduje przebudowę odwodnienia, oświetleniem oraz niezbędną przebudowę sieci infrastruktury technicznej. Odcinek długości ok. 2, 27km.

Przewidywana wartość robót budowlanych brutto: 43 493 172, 57 PLN. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma DROG-BUD Sp. z o.o. Częstochowa. Planowany termin wykonania całości zadania – 30 listopada 2020 r. Zadanie finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.