„Cała Gmina kciuki trzyma”
13 marca 2017
Miesięcznice ponad wszystko
17 marca 2017

Ważna inwestycja dla regionu – obwodnica Jędrzejowa

Marszałek Adam Jarubas podpisał umowę  na realizację budowy obwodnicy Jędrzejowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej. Wartość robót budowlanych wraz z projektem to 19 791 000, 00 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji 30.09.2019

– Gratuluję, że Jędrzejów po zakończeniu inwestycji będzie miał właściwie rozwiązany problem komunikacyjny w postaci obwodnic. To zadanie znajduje się na liście 13 priorytetowych inwestycji drogowych w regionie – dodał marszałek województwa Adam Jarubas i podziękował staroście powiatu jędrzejowskiego oraz burmistrzowi Jędrzejowa. W podpisaniu umowy uczestniczył prezes PSL Władysław Kosiniak – Kamysz.

– Bardzo dziękuję za tę inwestycję. Jest ona bardzo ważna, ponieważ umożliwi sprawną komunikację między regionami. Ta inwestycja pokazuje po co jest samorząd, który jest blisko ludzkich spraw i rozwiązuje ich problemy. Warto to pokazywać głównie tym, którzy dziś chcą odebrać kompetencje samorządom. I to nie jest osłabianie marszałka, tylko mieszkańców terenu, którzy nie będą mieli dostępu do infrastruktury, służby zdrowia, edukacji. A samorząd reaguje najszybciej – mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w Jędrzejowie.  – Droga jest finansowana z funduszy unijnych. I tych których opanowała choroba nienawiści warto ostrzec, że dziwne i nieprzemyślane działania na forum europejskim mogą doprowadzić do wyjścia Polski ze wspólnoty i do utraty środków europejskich. A na tym ucierpi społeczność małych ojczyzn, społeczność lokalna.

17351313_10155251574891802_22506767_n

Projektowana obwodnica Jędrzejowa rozpoczyna się na drodze krajowej Nr 78 i biegnie nowym śladem, poza granicami miasta Jędrzejów, a następnie włącza się do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 768.

W ramach inwestycji zaplanowano: wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem i nośności; budowę nowych odcinków drogi (obwodnica) oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni o dwóch pasach ruchu, opaski asfaltowe i pobocze gruntowe 1,25m; budowę skrzyżowań typu rondo z drogą krajową i drogami wojewódzkimi; budowę dodatkowych pasów ruchu dla kierunku w lewo; budowę nowych zatok autobusowych i przebudowę istniejących; budowę ciągów pieszych; poprawę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę i przebudowę zjazdów; budowę kanalizacji deszczowej; budowę oświetlenia; budowę urządzeń ochrony środowiska – przejść dla zwierząt.

Nowy układ komunikacyjny wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę miasta. Spowoduje poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wykonawcą inwestycji będzie: PRI „FART” Sp. z o. o. Kielce. Termin realizacji 30.09.2019