Bajkowe przedszkole powstało w Strawczynie
19 września 2017
Wizyta w powiecie jędrzejowskim
25 września 2017

W Radoszycach wybudują zalew

22 – hektarowy zbiornik wodny z plażą usytuowaną blisko lasu, oświetleniem, miejscami parkingowymi oraz stoiskami handlowymi powstanie w Radoszycach.

Zbiornik powstanie na rzece Plebance, pomiędzy dwiema drogami powiatowymi Radoszyce – Grodzisko i Radoszyce –Momocicha.

Jego celem jest zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych, w tym zapobieganie zjawiskom powodzi, podtopień, pożarów czy suszy. Zbiornik, który zostanie wybudowany będzie miał wpływ na wyrównanie niskich przepływów na rzece Plebance, zwłaszcza w okresie suszy oraz będzie służył jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Projekt otrzymał dofinansowanie z działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Koszt całkowity zadania to 15 756 172, 37 zł, dofinansowania unijne stanowi 85 % – 13 392 746,51 zł.