Rytel na Pomorzu – tak się broni samorządność
24 sierpnia 2017
Rolnicze święto w Dwikozach
28 sierpnia 2017

Uroczystości na Ukrainie i 60. rocznica współpracy z Winnicą

Na Ukrainie z udziałem marszałka Adama Jarubasa oraz radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krzysztofa Dziekana i Sławomira Marczewskiego odbywały się  uroczyste obchody Święta Niepodległości. Oficjalnie zainaugurowany został jubileuszowy rok 60-lecia współpracy świętokrzysko – winnickiej.

Delegacja naszego regionu złożyła kwiaty pod Pomnikiem Chwały, znakiem pamięci Bohaterów Niebiańskiej Sotni, wzięła również udział w oficjalnych uroczystościach 26. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę.  Marszałek Adam Jarubas i Przewodniczący Winnickiej Administracji Obwodowej Walerij Korowij uroczyście podpisali w Winnicy na Ukrainie „Plan obchodów 60-lecia współpracy świętokrzysko – winnickiej. Świętokrzyskie – Winniczyzna. Dwa regiony – jedno serce. 60 lat współpracy”.

Wizyta w Winnicy oficjalnie zainaugurowała jubileuszowy rok współpracy między dwoma regionami. Związki między Województwem Kieleckim a Obwodem Winnickim datuje się na rok 1958, kiedy to podpisany został przez ówczesne władze obu regionów list intencyjny o współpracy.