Miliony dla Muzeum w Wiślicy i Mauzoleum w Michniowie
4 października 2017
Dziecięce Centrum Urazowe w Kielcach? Jest pozytywna ocena
4 października 2017

Trzy ciekawe projekty edukacyjne dla najmłodszych uczniów

Trzy ciekawe i ważne dla edukacji najmłodszych uczniów projekty będą realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w rozpoczętym roku szkolnym w naszym województwie. Dotyczyć będą one gry w szachy, piłkę ręczną oraz edukacji obywatelskiej. Ich szczegóły przedstawione zostały podczas specjalnej konferencji prasowej.

Już drugi rok prowadzony będzie program Dziecięca Piłka Ręczna, którego celem jest urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym i promocja aktywności fizycznej wśród uczniów. Program obejmuje również rozwój kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technik i metod prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w klasach I–III szkoły podstawowej.

– Mamy za sobą już pierwszy miesiąc roku szkolnego i choć mówi się o nim głównie w kontekście reformy edukacji, to my chcemy zwrócić uwagę na to, co dzieje się pozytywnego. ŚCDN chce poprawiać jakość szkolnictwa na wczesnym etapie. W ostatnich latach udało się zrobić już wiele dobrego w tej kwestii, choćby poprzez tablice interaktywne. Teraz jesteśmy już po roku funkcjonowania programu Dziecięca Piłka Ręczna, który można uznać za sukces. W jego ramach ponad 400 nauczycieli zostało przeszkolonych, a w samych turniejach na różnych szczeblach wzięło udział ponad 120 drużyn dziecięcych. Chcemy, by był to jedynie początek, dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuowanie tego programu – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

W ramach tegorocznej edycji programu, 50 nowych szkół otrzyma zestawy do dziecięcej piłki ręcznej. Odbędą się również konferencja i spotkania metodyczne w powiatach, a po ich zakończeniu zorganizowane zostaną turnieje powiatowe oraz wojewódzki. Nowością jest, to że będą w nich brać udział również uczniowie klas 4.

– Edukacja jest najważniejsza, a w niej niezwykle istotny jest pierwszy etap, ten w klasach 1-3 i to właśnie do uczniów tych klas dedykowane są nasze programy. Dziecięca piłka ręczna to ogromny sukces – nasz, marszałka województwa, wspierających nas klubów, ale także wójtów i burmistrzów, którzy pomagali nam organizować rozgrywki i dlatego postanowiliśmy tę inicjatywę kontynuować – mówił dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Jacek Wołowiec.

Drugim programem, którego wprowadzenie zostało ogłoszone, jest Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej. Projekt ten kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli szkół podstawowych naszego województwa, głównie edukacji wczesnoszkolnej. Będą mogły uczestniczyć w nim zarówno osoby początkujące, jak i mające doświadczenie szachowe.

– Chcemy kształcić kompetencje logiczne i matematyczne wśród dzieci i młodzieży i dlatego powstał ten program, bo jak pokazują badania, szachy są niezwykle pomocnym ku temu narzędziem. W jego ramach do aż 100 naszego województwa trafi po 10 pełnych, turniejowych zestawów szachowych – mówił o programie marszałek Adam Jarubas.

Do projektu mogło zgłaszać się po maksymalnie 2 nauczycieli z danej szkoły, a zainteresowanie programem jest ogromne.

– To świetny pomysł, jeżeli chodzi o wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej. Proponujemy im wsparcie nie tylko w postaci zestawów, ale przede wszystkim merytorycznych szkoleń, by pokazać im, jak ten sprzęt efektywnie wykorzystywać. Zainteresowanie projektem jest tak ogromne, że mamy już 200 osób zgłoszonych do niego. Już 11 października odbędzie się konferencja, na której będziemy pokazywać nauczycielom, jak grać z dziećmi – mówił Krzysztof Łysak, wicedyrektor ds. pedagogicznych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W związku z przypadającym w przyszłym roku 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, uruchomiony zostanie również program “Akademia Obywatelska 1918”. Jego celem jest kształtowanie podstawy szacunku dla historii Polski, aktywizacja i edukacja obywatelska młodych ludzi w społecznościach lokalnych oraz budowanie i rozwijanie zainteresowania przeszłością związaną ze środowiskiem lokalnym.

– W jego ramach odbędą się konkursy plastyczne i warsztaty dla nauczycieli, będzie można również zgłaszać projekty obywatelskie, których ma być 100. Wsparcie szkoleniowe, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, zostanie połączone z możliwością zaprezentowania podjętych inicjatyw związanych z odzyskaniem niepodległości na Wojewódzkim Kongresie Młodych “Niepodległość, Wolność, Samorządność”. Uczniowie będą także zachęcani do podejmowania inicjatyw patriotycznych – dodał dyrektor Jacek Wołowiec.