“Jawor – u źródeł kultury”
12 czerwca 2017
Ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni
14 czerwca 2017

Świętokrzyskie liderem w opiece okołoporodowej

Województwo świętokrzyskie, pod względem niskiej umieralności okołoporodowej płodów i noworodków, osiągnęło pierwsze miejsce w Polsce, ze wskaźnikiem 3,14 promila. O najnowszych danych w tej kwestii mówił 12 czerwca, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – Stanisław Radowicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

– Zrobiliśmy jako województwo skok cywilizacyjny. Nie byłoby tego, gdyby nie zrozumienie władz samorządowych województwa świętokrzyskiego – podkreślał Wojciech Rokita, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W ubiegłym roku, pod względem wczesnej umieralności okołoporodowej płodów i noworodków region zajmował miejsce trzecie, ze wskaźnikiem 4 promila, a w 2012 był na ostatnim miejscu w kraju (8,6 promila). W latach 1999 – 2012, z wyjątkiem roku 2007, świętokrzyskie zajmowało ostatnie miejsce w Polsce. W praktyce, wskaźniki te oznaczają, że o ile w 2012 umarło w Świętokrzyskiem w okresie okołoporodowym, czyli w czasie od 0 do 6 doby – 100 dzieci, tak w 2016 zmarło 31 noworodków.

Osiągnięcie takich wyników było możliwe dzięki wprowadzeniu w regionie programu poprawy opieki perinatalnej, przy współudziale, głównie samorządu województwa świętokrzyskiego, który przekazał środki finansowe do stworzenia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach ośrodka na trzecim poziomie referencyjnym.

–  To przede wszystkim troska władz województwa, wprowadzenie trójstopniowej opieki okołoporodowej z twardą realizacją tego założenia organizacyjnego oraz edukacja personelu. Lekarze i położne z województwa znacznie częściej biorą udział w szkoleniach, a my staramy się przekazywać najnowsze rozwiązania i techniki stosowane w położnictwie i ginekologii i efekt tych wysiłków mamy w zestawieniu danych z ministerstwa zdrowia i GUS, które pokazują wyraźnie że współczynnik umieralności okołoporodowej w świętokrzyskim w roku 2016 jest najlepszy w kraju. Mamy się czym szczycić nie tylko w Polsce ale i na świecie – mówił Stanisław Radowicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.

– Statystyki te pokazują region świętokrzyski jako ten, w którym wiele w ostatnich latach zainwestowano. Są to wskaźniki,  które bardzo nas cieszą. Lepsza opieka okołoporodowa to nasz wspólny obowiązek ale i wspólna praca wynikająca przede wszystkim z roli lekarzy i profesjonalnej kadry. Dziś z dumą za to dziękuję – mówił marszałek Adam Jarubas.