Kazimierza Wielka-Zdrój?
5 lutego 2018
Kontynuacja wsparcia rozwoju Polski Wschodniej
7 lutego 2018

Świętokrzyska Rada ds. Dwujęzyczności

Inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań służących popularyzacji dwujęzyczności jako narzędzia służącego powyższym celom będzie najważniejszym zadaniem Świętokrzyskiej Rady ds. Dwujęzyczności powołanej przez marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

Do udziału w pracach Świętokrzyskiej Rady ds. Dwujęzyczności zaproszeni zostali m. in.: dr Andrzej Mochoń – prezes Zarządu Targów Kielce; dr hab. n. med. Stanisław Góźdź – prof. UJK, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach; Patrycja Kwiatkowska – nauczyciel języka angielskiego w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju; Agnieszka Pakuła – nauczyciel języka angielskiego w I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Beata Salata – dyrektor II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich; dr Aneta Smolińska – nauczyciel języka angielskiego w II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach; Sange Sood – nauczyciel języka angielskiego (Wielka Brytania).

– Idea tych spotkań jest taka, by to młodzi ludzie czuli się ich gospodarzami i przez to mocniej „zarażali” dobrym przykładem swoich rówieśników. Od kilku lat promujemy dwujęzyczność, pokazując, jak kapitalne znaczenie znajomość języka może mieć dla osobistych karier młodych ludzi, ale też jak ogromny wpływ może mieć na gospodarkę, patrząc na przykłady różnych państw – podkreślał marszałek Adam Jarubas. Dodał, że osoby zaproszone do Świętokrzyskiej Rady Dwujęzyczności dzięki swojemu autorytetowi mogą być ambasadorami idei Dwujęzycznego Świętokrzyskiego. W Radzie są przedstawiciele szkół osiągających sukcesy w nauczaniu języków obcych, ale też przedstawiciele branży medycznej i targowej, w których znajomość języków obcych jest dziś niezbędna.

Wydarzenie wpisuje się w realizowany od kilku lat przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projekt „Dwujęzyczne Świętokrzyskie”, którego celem jest budzenie wśród młodzieży silnej motywacji do nauki języków obcych. Do tej pory w konferencjach, spotkaniach, warsztatach językowych z udziałem anglojęzycznych native speakerów, włączających się w projekt w ramach wolontariatu, wzięło udział około 7 tysięcy uczniów z całego województwa świętokrzyskiego.

– Dziś bez języka angielskiego nie ma czego szukać w świecie biznesu. Tymczasem ciągle jest z tym u nas nie najlepiej, choć nastąpiła znaczna poprawa. Pamiętam, kiedy 25 lat temu zacząłem organizować Targi, w Kielcach było 5 hoteli i w recepcji żadnego z nich nie można się było dogadać po angielsku. Dzisiaj znajomość angielskiego jest jedną z podstawowych kompetencji. To rzecz tak obowiązkowa i oczywista, że właściwie, przyjmując do pracy, dziś pytamy raczej już o ten drugi obcy język – mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

– Postęp w naukach biomedycznych jest tak ogromny, że nie nadąża za nim tempo wydawania polskich publikacji naukowych. Ktoś, kto w branży medycznej nie zna angielskiego, po prostu nie jest w stanie być na bieżąco. Prace naukowe po polsku w momencie publikacji stają się już nieaktualne – przekonywał dr Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Uczestniczący od dwóch lat w projekcie Dwujęzyczne Świętokrzyskie Sange Sood, lektor języka angielskiego, bardzo cieszy się, że przedsięwzięcie z roku na rok zatacza coraz szersze kręgi. – Z przyjemnością wspieram ten projekt, poświęcam swój czas, zachęcając młodych ludzi do rozwoju. Cieszę się, że chce w nim uczestniczyć coraz więcej młodzieży. Dwujęzyczne Świętokrzyskie to wspaniały pomysł – mówił Sange Sood.

Udział uczniów w projekcie to niesamowita przygoda i wyzwanie, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, którzy obserwują rozwój umiejętności i pasji swoich podopiecznych. – Z radością dołączyłam do projektu, chcąc sprawdzić, jak młodzież będzie w stanie pokonywać swoje bariery językowe w sytuacjach pozaszkolnych. Na początku był stres i ogromne przeżycie, ale z każdym kolejnym przyjazdem na konferencje językowe moi uczniowie pokonywali te bariery, i to nie tylko językowe. Rosła też wiara w siebie, chęć sprawdzenia siebie, podejmowania nowych wyzwań – dzieliła się wrażeniami Patrycja Kwiatkowska, nauczyciel języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju.

Przewodniczącym Świętokrzyskiej Rady ds. Dwujęzyczności został Andrzej Łukasik, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, koordynujący projekt Dwujęzyczne Świętokrzyskie. Podkreślał, że do zadań Rady ds. Dwujęzyczności będzie inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań popularyzujących dwujęzyczność jako narzędzie służące: podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu; internacjonalizacji szkół, uczelni oraz instytucji kultury; intensyfikacji współpracy międzynarodowej instytucji samorządowych oraz otoczenia biznesu; zwiększeniu dostępności do specjalistycznej wiedzy; promowaniu dorobku naukowego, kulturalnego oraz gospodarczego osób oraz instytucji działających na terenie województwa świętokrzyskiego.