Potrzeba nam jedności dla wspólnego dobra – rozmowa w Radiu eM Kielce
7 czerwca 2018
Świętujemy razem z najmłodszymi 100 lecie wolnej Polski
11 czerwca 2018

Święto Ludowe Powiatu Sandomierskiego

Od niemal stu lat zgromadzeni pod zielonym sztandarem kultywujemy piękną tradycję Święta Ruchu Ludowego, pozostając wierni wartościom i ideom Wincentego Witosa.