Ponad 2,5 miliona na nowe tereny inwestycyjne w Jędrzejowie.
9 sierpnia 2018
Polskie Stronnictwo Ludowe idzie z Stowarzyszeniem Czas na Kielce do wyborów samorządowych w Kielcach
9 sierpnia 2018

Rewitalizacja Słupi Jędrzejowskiej

W Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej podpisana została z wójtem Krzysztofem Nowakiem pre – umowę na dofinansowanie projektu pn. „Pobudzenie rozwoju gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Koszt całkowity projektu to 4 261 791,64 zł. Dofinansowanie unijne 3 223 276,42 zł.

Rewitalizacja obejmie m.in : modernizację dróg i chodników, budowę parkingów, monitoring, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjne m.in budowa placów zabaw, doposażenie instytucji kultury i zastosowanie OZE