Polska szkoła i patriotyzm zmieniają się
10 października 2018
Żywa lekcja historii z II wojny światowej
15 października 2018

Razem na rzecz bezpieczeństwa

Nowy pojazd zasilił jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej. Kupno tego samochodu było możliwe dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. To dobry przykład współpracy na rzecz bezpieczeństwa.

Przed dwoma laty razem z panem Czesławem Dawidem, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wymyśliliśmy prosty mechanizm finansowy, aby WORD, część środków które na co dzień wypracowuje z różnych opłat, przeznaczył na działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. To pomysł oryginalny, który może oprócz nas, stosują może jeszcze dwa województwa w Polsce.

Uznaliśmy, że właściwym beneficjentem tego wsparcia będą strażacy-ochotnicy. Druhowie dziś nie tylko jeżdżą do pożarów, ale coraz częściej do wypadków drogowych. Są pierwsi na miejscu zdarzeń, pomagają poszkodowanym, zapewniają bezpieczeństwo innym użytkownikom drogi. Stąd właśnie uwagę skupiliśmy na strażakach-ochotnikach.

W sobotę nowy pojazd otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej. Prezent był długo wyczekiwany, ale czasu wymagały procedury przetargowe. Gratuluję druhom, bo ten sprzęt im się należał.

Ale to, że samochód trafił do ochotników w tej gminie, to też zasługa wójta Łącznej, pana Romualda Kowalińskiego, który był bardzo skuteczny w lobbowaniu, zabieganiu o to wsparcie dla swoich strażaków. Zresztą mówił też o tym w swoim wystąpieniu Czesław Dawid, szef WORD-u, który zwrócił się do strażaków tymi słowy: – Gratulując wam, gratuluję też panu wójtowi, ponieważ w tym roku wspomagamy sześć jednostek ochotniczych straży pożarnych, a wy jesteście pierwsi, wasz pan wójt, wasza gmina działała najszybciej, najsprawniej. Cieszę się też, że pan marszałek, jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Biura Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprzyja wszystkim służbom, a szczególnie strażakom-ochotnikom, dlatego mogliśmy być wam pomocni.