Współpraca dwóch województwa na rzecz linii kolejowej łączącej Łódzkie i Świętokrzyskie
9 marca 2018
Inspirujące spotkania z okazji “Dnia Kobiet”
12 marca 2018

Powstanie specjalny zespół parlamentarny na rzecz strategicznych inwestycji kolejowych?

Posłowie Ziemi Świętokrzyskiej i przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego po raz kolejny spotkali się, by rozmawiać na temat koncepcji połączenia sieci kolejowej województwa z Centralnym Portem Komunikacyjnym dla Rzeczypospolitej Polskiej, w tym modernizacji trasy kolejowej nr 25 oraz budowy nowego odcinka linii kolejowej Tumlin – Wąsosz Konecki. Po zrealizowaniu tych planów dojazd z Kielc do Centralnego Portu Komunikacyjnego byłby możliwy w godzinę, a do Warszawy – w 75 minut. Obecni na spotkaniu parlamentarzyści zadeklarowali chęć powołania specjalnego zespołu parlamentarnego, który ponad podziałami politycznymi działać będzie na rzecz planowanych inwestycji, zabiegając m.in. o wpisanie tych przedsięwzięć do Krajowego Programu Kolejowego.

Ważny krok został zrobiony wczoraj – marszałkowie województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz modernizacji linii 25 i rozbudowy o nowy odcinek pozwalający na szybkie włączenie się do Centralnej Magistrali Kolejowej i znaczne skrócenie dojazdu z Kielc do Warszawy oraz do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W porozumieniu marszałkowie zadeklarowali przygotowanie dokumentacji przedprojektowej do tych inwestycji.

– Bardzo nam zależy, żeby podkreślić ponadpartyjny, strategiczny wymiar tych inwestycji, które będą miały ogromne znaczenie dla konkurencyjności naszego regionu w kolejnych dekadach. Nie jest tajemnicą, że aby „przebić się” we władzach centralnych, mile widziane jest zgodne, wspólne działanie parlamentarzystów z regionu – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, dziękując zebranym za przyjęcie zaproszenia na spotkanie.

Wicemarszałek Jan Maćkowiak przypomniał, że rządowa decyzja o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie, między Warszawą a Łodzią, zmieniła strategiczne patrzenie na sieć kolejową w regionie. – Koncepcja wybudowania łącznika pomiędzy liniami kolejowymi nr 8 i 25 powstała kilka lat temu. Obecnie na planowanej nowej mapie kolejowej pojawił się Centralny Port Komunikacyjny i rząd deklaruje, że chce go obudować dobrymi połączeniami drogowymi i kolejowymi. Uznaliśmy, że to dobry moment, żeby nasze zamiary urzeczywistnić – mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Obecni na spotkaniu posłowie Kazimierz Kotowski (PSL) i Artur Gierada (PO) zaproponowali stworzenie specjalnego zespołu parlamentarnego w sprawie tej inwestycji z udziałem przedstawicieli wszystkich opcji politycznych.

– To piękna wizja i bez wątpienia realna. Jeśli zostanie zrealizowana, to kolej będzie najbardziej konkurencyjnym środkiem transportu dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Dziękuję za spotkanie w tym gronie, bo to inwestycja, która nie ma barw politycznych. Musimy się zastanowić, co maksymalnie możemy zrobić jako parlamentarzyści, by wesprzeć działania pana marszałka – mówił poseł Artur Gierada (PO).

Podjęcie kroków na rzecz powołania specjalnego zespołu parlamentarnego zadeklarował również poseł Kazimierz Kotowski. – Jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę z arytmetyki układu sił w parlamencie. Wiemy, że bez posłów partii rządzącej nie „przeskoczymy” pewnych kwestii przy decyzjach, które w pewnym momencie będą podejmowane na szczeblu ministerialnym – podkreślał poseł Kazimierz Kotowski (PSL), członek sejmowej komisji infrastruktury.

Marcin Perz, prezes SSE Starachowice jako pełnomocnik posła Krzysztofa Lipca (PiS), obiecał w jego imieniu podjęcie działań na rzecz tak ważnej dla inwestycji. – Każda inicjatywa, która ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa może liczyć na wsparcie pana posła. To inwestycja niezbędna dla rozwoju gospodarczego regionu. Jest potrzeba wystąpienia w tej sprawie ponad podziałami, pokazania siły województwa świętokrzyskiego – mówił Marcin Perz.

Podobne stanowisko zaprezentował przedstawiciel wojewody Jacek Sułek ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Uważamy, ze linia 25 jest kluczowa dla tego regionu. Bardzo się cieszymy, że w związku z rządową koncepcją CPK jest obecnie mocne uzasadnienie dla jej budowy. Będę starał się wspierać państwa równolegle w tym wszystkim – deklarował dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW. – Jedną kwestią są decyzje polityczno-strategiczne o wpisaniu finansowania tej inwestycji na listę któregoś z programów operacyjnych, ale równie ważny jest postęp w pracach przygotowawczych. Wczorajsze porozumienie samorządów województw to krok do przodu. Będziemy prosić o aktualne informacje o postępie prac nad dokumentacją, żebyśmy mieli podstawy do przekonywania urzędników ministerialnych – dodał Jacek Sułek.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele środowisk kolejowych, deklarujący pomoc merytoryczną: Mieczysław Dereziński reprezentujący PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Robert Zaborski z PolRegio – Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Skarżysku Kamiennej.

– Dziękuję za te wszystkie wypowiedzi, które potwierdzają, że idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście najważniejsze są prace dokumentacyjne, zaawansowanie prac przygotowawczych. Jednak, podchodząc praktycznie, zaprosiliśmy państwa ze świadomością, jak ważne są kwestie lobbingowe. Niebawem nastąpi aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego, a to oznacza, że parlamentarzyści i różne środowiska z całego kraju będą zabiegać u właściwych ministrów na rzecz inwestycji w swoich regionach. Jeśli my nie będziemy aktywni i „obudzimy się” dopiero po roku 2020, to może być za późno, nawet mając gotową dokumentację. Tak więc działajmy równolegle, w ramach swoich kompetencji i możliwości – podsumował spotkanie marszałek Adam Jarubas. Dodał, że ta kwestia będzie również akcentowana na etapie negocjacji samorządu województwa z Komisją Europejską.