Rolnictwo oraz świętokrzyska wieś
5 października 2015
Kultura i ochrona dziedzictwa
3 października 2015

Świętokrzyski boom turystyczny

Świętokrzyskie zawsze było pięknym regionem. Dostrzeżenie jego potencjału turystycznego sprawiło, że obecnie przybywa do nas wielu turystów, nie tylko z Polski, którzy chcą być oczarowani przez uroki naszego województwa.

O 19,18 procenta wzrosła liczba sprzedanych noclegów w świętokrzyskich hotelach w latach 2011 – 2015 licząc do pierwszej połowy roku.

Potencjał turystyczny regionu ciągle rośnie. Widać to na przykładzie liczb:

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych:

  • II kwartał 2015 ogółem – 154.659 osób
  • II kwartał 2011 ogółem – 127.209 osób

Liczba udzielonych noclegów:

  • na koniec II kwartału 2015  – 404.568 osób
  • na koniec II kwartału 2011 – 339.467 osób

Nowe atrakcje

Tak znaczny wzrost liczby turystów w naszym regionie nie byłby możliwy bez powstania i rozwoju nowych atrakcji turystycznych.

Czołową atrakcją w regionie, która przyciąga licznych turystów jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu. To cztery tysiące metrów powierzchni, ogród doświadczeń, taras widokowy oraz ciekawe ekspozycje, które pozwolą na naukę poprzez zabawę. Inauguracyjną wystawą była multimedialna oraz interaktywna ekspozycja po raz pierwszy pokazywana w kraju – „Świat Leonarda da Vinci”. Obecnie trwają przygotowania do kolejnej wystawy, która przedstawiać będzie pięć czynności życiowych człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie), które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Na nową wystawę składać się będzie wiele stanowisk multimedialnych i mechatronicznych.

Do nowej, bardzo nowoczesnej siedziby przeniosło się Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. W wielofunkcyjnym obiekcie dla dzieci znajduje się biblioteka z czytelnią i księgarnią, sala kinowa i teatralna oraz sale warsztatowe. Budynek otaczają ogród zmysłów z altanami, a także kuźnia, która ma upamiętniać słynnych kowali z bajki “120 Przygód Koziołka Matołka”. Nad stawem swoje miejsce znalazł amfiteatr. Niemal od zera powstał Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku, który skupia wiedzę o blisko stu sztetlach – dawnych miasteczkach żydowskich Kielecczyzny. Istnieje on w budynku dawnej synagogi. Oba te obiekty były współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Ogromną atrakcją, stale rozbudowującą się, jest Bałtowski Kompleks Turystyczny.

Nowe atrakcje powstały również na Świętym Krzyżu i w jego okolicach. Znajdujący się na szczycie Łyśca klasztor udostępnił turystom odbudowaną wieżę, która jest głównym punktem widokowym województwa. U stóp wzniesienia prężenie rozwija się Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, ale to nie jedyne nowe atrakcje powstające w sercu Gór Świętokrzyskich.

Od podstaw w ostatnich latach powstał Sabat Krajno – obiekt całoroczny, który oferuje nie tylko atrakcje narciarskie, ale również największy w regionie park miniatur, czy park linowy.

Swoją ofertę ciągle wzbogacały również już uznane marki turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej – cały czas rozwija się Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, w którym przybyło kilkadziesiąt nowych obiektów, m.in. z zespołu budownictwa terenów nadwiślańskich. Wykonano również wiele udogodnień dla turystów, m.in. parking czy restaurację. Stale rosnącym uznaniem turystów cieszą się Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, czy Kurozwęki.

Uzdrowiskowy potencjał

Ogromny impuls gospodarczy daje również turystyka uzdrowiskowa, z której nasze województwo słynie. Od lat Busko – Zdrój należy do czołowych uzdrowisk w Polsce, a teraz dołączył do niego Solec – Zdrój, w którym wybudowano nowoczesny kompleks basenów mineralnych, w skład którego wchodzi m.in. jedyny w Polsce mineralny basen leczniczy, wypełniony wodą siarczkową z dodatkiem solanki z Ciechocinka. W obiekcie jest też basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami i masażami podwodnymi, basenik dla dzieci, a także sale do ćwiczeń, zaplecze gastronomiczne, sauny, przychodnia rehabilitacyjna.

W kwietniu tego roku w Cudzynowicach, powicie kazimierskim został zakończony odwiert, w którym znajduje się źródło wód siarczkowych i termalnych. Wody mają właściwości lecznicze, stąd można je wykorzystywać w wodolecznictwie zdrojowym, kuracjach pitnych, inhalacjach, czy kąpielach leczniczych.

Woda już jest wykorzystywana do ogrzewania Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, gdzie zamontowano specjalną instalację, która czerpie energię geotermalną i współpracuje z panelami fotowoltaicznymi. Instalacja została wykonana w ramach projektu  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego”. Na takie innowacyjne rozwiązanie pozwala temperatura wody, która jest najwyższa ze wszystkich istniejących leczniczych źródeł w regionie – blisko 29 stopni.

Patrzymy na ten projekt z nadzieją i szansą. Jest on przepustką do dynamicznego rozwoju tego terenu, do rozwoju przedsiębiorczości  – mówił podczas oddania odwiertu marszałek Adam Jarubas.

Z tego względu turystyka zdrowotna i prozdrowotna zostały określone jako jedna z głównych inteligentnych specjalizacji naszego województwa i umieszczone w regionalnej „Strategii Badań i Innowacji (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020″.

Znakomitym produktem turystycznym, wykorzystującym naturalne uroki Świętokrzyskiego jest Szlak Arche-geologiczny, obejmujący kilkadziesiąt miejsc w regionie o wartości archeologicznej i geologicznej. Powstawał on w 2011 roku, skupiając tak znane obiekty jak Jaskinia Raj, Krzemionki Opatowskie, Święty Krzyż, Kamieniołom Zachełmie czy kieleckie rezerwaty Karczówka, Wietrznia, Ślichowice czy Kadzielnia. W tym ostatnim dla ruchu turystycznego udostępnione zostały 3 duże jaskinie. W ramach szlaku powstało również Centrum Geoedukacji, znajdujące się przy rezerwacie Wietrznia, w którym można poznać historię ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem Świętokrzyskiego.

Oprócz samych obiektów, powstają również projekty i programy, które mają ułatwiać turystom podróżowanie po regionie, m.in. Szlak Przygody, oferujący możliwość zbierania punktów u partnerów turystycznych i następnie wymieniania ich na zniżki i nagrody.

Odzyskują świetność

W nie zapomniano o tych atrakcjach, które istniały już wcześniej i stanowiły symbole Świętokrzyskiego. Wspólne działania samorządów gmin, powiatów i województwa oraz właścicieli obiektów sprawiły, że swoją turystyczną wartość znacznie zwiększyły niektóre perełki turystyczne.

Doskonałym przykładem może być Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Na niegdyś największym zamku w Europie, kosztem 11,913 mln złotych wykonano rewitalizację wraz z iluminacją, zbudowano parking, salę konferencyjną i multimedialną, łazienki, dachy, profesjonalną kasę oraz odbudowano ogrody. Potencjał tego obiektu został doskonale wykorzystany dzięki projektowi „Poprawa wizerunku turystycznego regionu poprzez promocję walorów wczesnobarokowego zamku Krzyżtopór w Ujeździe”, realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Jego łączna wartość wynosiła aż 5 mln złotych. Projekt zakładał stworzenie produkcji filmowo-telewizyjnych lub filmowych, promujących region świętokrzyski. Fabuła produkcji skupiała się będzie wokół zamku „Krzyżtopór”, jak i w innych miejscach atrakcyjnych turystycznie i promujących Ziemię Świętokrzyską, m. in. Święty Krzyż, Sandomierz, Kielce, Bałtów, Pacanów. Produkcje miały dużą wartość promocyjną jak i historyczną, stanowiły bogate źródło wiedzy dla dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego oraz dobre źródło informacji dla osób zainteresowanych turystyką i historią.

Ogromne prace rewitalizacyjne ukończono również na jednym z symboli województwa – Zamku w Chęcinach. Ulice prowadzące do zamku zostały wybrukowane, zamontowano na nich oświetlenie, ławeczki oraz małe rzeźby. Powiększony został również parking. W efekcie podjętych prac zamek posiada dwa odnowione pomieszczenia, ocembrowaną i zadaszoną studnię, ciekawą małą architekturę i nowoczesną infrastrukturę turystyczną go otaczającą. Udostępniona turystom jest również kwadratowa wieża, a zamek można podziwiać dzięki nowoczesnej iluminacji. Do użytku oddano także pięknie zrewitalizowany rynek w Chęcinach.

Promocyjny majstersztyk

Sandomierz jest przykładem tego, jak wiele dla turystyki może zrobić odpowiednia promocja, która była bardzo mocnym punktem świętokrzyskiej turystyki w ostatnich latach. “Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego”, która zakładała wprowadzenie zintegrowanego i skutecznego systemu promocji i informacji turystycznej, dynamizującego zwiększenie ruchu turystycznego oraz zysków z turystyki. W ramach tego projektu stworzono analogowy i cyfrowy system informacji turystycznej, organizowano imprezy promocyjne i reklamowano świętokrzyskie w mediach. Przeprowadzano również badania wizerunkowe.

Niewątpliwym sukcesem, wypływającym z tej współpracy jest lokowanie Świętokrzyskiego jako produktu w serialu „Ojciec Mateusz”. Jego akcja toczy się w Sandomierzu, ale pojedyncze odcinki były nagrywane w kilkunastu atrakcyjnych turystycznie miejscach regionu. To dzięki tej produkcji Sandomierz kojarzy się teraz z pięknymi krajobrazami i unikalnymi zabytkami.

Najśmielsze oczekiwania przerósł również sukces „Sabatu Czarownic” – widowiska rozrywkowego, odbywającego się w wyjątkowej scenerii kieleckiego amfiteatru Kadzielnia. Transmitowany na żywo koncert za każdym razem przyciągał przed telewizory około 2 milionów widzów, dzięki czemu prezentowane w nim atrakcje naszego regionu były poznawane przez szerokie grono odbiorców.

Dużą widownią cieszyły się także Kabaretowe wakacje z duchami, odbywające się na najpiękniejszych świętokrzyskich zamkach – w Szydłowie, Ujeździe czy Chęcinach. Uroki województwa prezentowano również w niezliczonej liczbie codziennych audycji telewizyjnych. W ramach projektu “Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie” powstał również film “Gabriel”, który zdobył prestiżowe nagrody na zagranicznych festiwalach i otrzymał bardzo dobre recenzje w kraju. Bohaterami filmu są dwaj chłopcy, w tym jeden, który wychowuje się z dziadkami w Chęcinach. To właśnie on wyrusza na poszukiwanie swojego ojca i przemierza w tym celu całe województwo świętokrzyskie. Film ma wiele walorów, oprócz promocji regionu poprzez pokazanie wspaniałych plenerów i ciekawych miejsc z regionu, obraz ten niesie piękne przesłanie o przyjaźni, lojalności, wartościach rodziny itp. Produkcja miała zapewnioną dobrą obsadę aktorską, a uroczysta premiera odbyła się w Kielcach. Dzięki tej produkcji widzowie w całej Polsce zobaczyli między innymi takie lokacje jak Chęciny, Kielce, Miedziana Góra oraz zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Rowerowa przyszłość z Green Velo

Świętokrzyskie ma już mocno ugruntowaną pozycję na turystycznej mapie Polski. Ważną rolę będzie odgrywała turystyka uzdrowiskowa, większy nacisk położony zostanie również na turystykę rowerową.

Przez województwo świętokrzyskie przebiega bowiem ponad 190 kilometrów ścieżek rowerowych, szlaku Green Velo, które poprowadzą od Końskich do Sandomierza przez najpiękniejsze zakątki regionu. Ich początek, który jednocześnie jest początkiem całej ścieżki przebiegającej przez 5 województw i liczącej blisko 2000 km, jest w okolicach Końskich. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.