Kultura i ochrona dziedzictwa
3 października 2015

Aktywna młodzież poprzez rozwój sportowej infrastruktury i zainteresowań

Hale sportowe i sale gimnastyczne w placówkach oświatowych, nowoczesne boiska ze sztuczną nawierzchnią, zmodernizowane stadiony piłkarskie oraz kryte pływalnie – młodzi i dorośli z województwa świętokrzyskiego mają gdzie doskonalić swoje umiejętności oraz aktywnie spędzać czas dzięki dynamicznym zmianom w sferze kultury fizycznej i sportu.

Wspieranie sportu młodzieżowego

W latach 2011-2014 dofinansowywano sport młodzieżowy województwa świętokrzyskiego w  27 dyscyplinach w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec. W tym zakresie wsparto organizację następujących zadań:

  • szkolenie wojewódzkich kadr młodzików (ok. 300 osób rocznie),
  • udział dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym systemie współzawodnictwa sportowego obejmującego Mistrzostwa Województwa Młodzików, Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców,
  • szkolenie wojewódzkiej kadry „B” poza limitami polskich związków sportowych,
  • organizację imprez sportowych promujących Województwo Świętokrzyskie,
  • upowszechnianie masowej kultury fizycznej,
  • przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej skierowane do osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczanych na realizację zadań w poszczególnych latach w tym „Świętokrzyska Akademia Sportu”, Programy: „Umiem Pływać”, „Multisport”, „Mały Mistrz” oraz Podsumowanie Roku Sportowego

Rok Liczba dotacji Wysokość dotacji
2011 109 2.697.160
2012 95 2.035.000
2013 114 1.639.000
2014 30 1.430.000

Program „Świętokrzyska Akademia Sportu” – w roku 2009 dostrzegając potrzebę podjęcia działań na rzecz wyrównywania szans opracowano program, który polega na przyznawaniu małych grantów (do 7.000 zł) przeznaczonych na organizację cyklicznych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży z miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

Dotacje przekazane na realizację programu „Świętokrzyska Akademia Sportu”

Rok Liczba dotacji Wysokość dotacji
2012 28 233.000
2013 46 150.000

Programy realizowane wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki

  1. „Umiem Pływać”. Polega na organizacji 20 lekcji nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych w pierwszej kolejności z miejscowości, w których nie ma krytych pływalni. W latach 2013-2014 z programu skorzystało w sumie 2460 uczniów z 57 gmin. Na ten cel przeznaczono 280.000 zł
  2. „MultiSport”. 3 razy w tygodniu po 90 min. organizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych od marca do grudnia z wyłączeniem wakacji. W 2014r. w ramach pilotażu, programem objęto 200 uczniów z 10 szkół; na jego realizację przeznaczono 50.000 zł
  3. „Mały Mistrz”. Polega na zakupie sprzętu sportowego dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych oraz na wspólnym prowadzeniu 1 lekcji tygodniowo przez nauczycieli w-f i nauczania zintegrowanego. W 2014r. w programie weźmie udział 400 uczniów kl. I z 20 szkół; na jego realizację przeznaczono 18.300 zł.

Stypendia sportowe

Ważnym przedsięwzięciem było wprowadzenie od 2007 r. stypendiów sportowych samorządu województwa świętokrzyskiego dla najbardziej utalentowanych zawodniczek i zawodników z naszego regionu w dyscyplinach olimpijskich obejmujących kategorie młodzieżowe. W latach 2011-2014 przeznaczono na ten cel 778 200 zł.

Rok

Liczba stypendiów

Okres wypłacania

Wysokość miesięcznego świadczenia

Wysokość środków w skali roku

2011

74

IV-XII

380 – 650

231.840

2012

56

IV-XII

380 – 600

218.160

2013

60

IV-XII

380 – 600

232.200

2014

40

VII-XII

400 – 500

96.000

Program rozwoju bazy sportowej w województwie świętokrzyskim

W latach 2011-2014 kontynuowano jego realizację z wykorzystaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tym czasie oddano do użytku 5 hal sportowych, 8 sal gimnastycznych, 1 krytą pływalnię, 6 boisk wielofunkcyjnych, a do województwa z FRKF na realizację Programu trafiły środki inwestycyjne w wysokości ponad 26 milionów zł. I tak np. w 2014 r. województwo otrzymało z FRKF ponad 8 milionów zł, przy udziale których realizowane są między innymi takie obiekty jak: hale sportowe w Wiślicy i Kielcach, centrum sportowo-rehabilitacyjne w Kielcach, sale gimnastyczne w Bejscach, Nizinach, Mójczy, oraz boiska wielofunkcyjne w Brzóstowej, Pińczowie, Starachowicach, Busko-Zdroju, Krasnej, Sadowiu, Obrazowie i Stąporkowie.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

W latach 2008-2012r. w jego realizacji uczestniczył samorząd województwa wraz z samorządami lokalnymi. W ramach programu wybudowano w regionie 53 kompleksy sportowe składające się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego o powierzchni ok. 60 m2. Warto podkreślić, że wszystkie samorządy, które zgłosiły swój akces do programu zostały do niego zakwalifikowane i otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki

Rok

Liczba kompleksów

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla jst

2008

11

3.399.200

2009

15

4.995.000

2010

13

4.159.000

2011

10

3.330.000

2012

4

240.000

Razem

53

16.123.200

Podsumowanie Roku Sportowego

Każdego roku, w grudniu samorząd województwa świętokrzyskiego organizuje Galę Sportu, podczas której najlepsi sportowcy, trenerzy, działacze, kluby oraz najaktywniejsze samorządy otrzymują nagrody finansowe, puchary, statuetki itp. – w ten sposób co roku uhonorowane zostaje ponad 200 osób i podmiotów.