„Jeżeli zapomnę o nich, Ty Panie Boże na niebie zapomnij o mnie!” 75. rocznica pacyfikacji Michniowa
14 lipca 2018
Rewitalizacja Słupi Jędrzejowskiej
9 sierpnia 2018

Ponad 2,5 miliona na nowe tereny inwestycyjne w Jędrzejowie.

W Urzędzie Miasta w Jędrzejowie podpisana została umowa na dofinansowanie budowy infrastruktury drogowej oraz technicznej dla terenów inwestycyjnych w południowej części miasta. Koszt całkowity projektu to 4 282 901,75 zł. Dofinansowanie unijne: 2 574 378,17 zł (65,00%). W spotkaniu  uczestniczyła Bogusława Wypych, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Celem projektu „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez uzbrojenie terenu o powierzchni 17, 33 ha zlokalizowanego w południowej części Jędrzejowa, stworzeniu nowego układu komunikacyjnego i udostępnieniu go inwestorom.