Sieć szerokopasmowa połączy Świętokrzyskie
18 sierpnia 2015
W tej sprawie dzieci są najważniejsze
31 sierpnia 2015

Pediatria w buskim szpitalu

Nowy Oddział Pediatryczny w buskim szpitalu.

Buski szpital wykonał ogromny krok do przodu. Inwestycji w ostatnich latach było tu bardzo dużo, a otwierany dziś nowy Oddział Pediatryczny, który nie był przecież remontowany od kilku dziesięcioleci, jest wisienką na tym wspaniałym torcie – mówił marszałek Adam Jarubas na otwarciu nowego Oddziału Pediatrycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w poniedziałek, 31 sierpnia.

Nowe, bajkowe otoczenie będzie sprzyjało minimalizowaniu stresu u dzieci w związku z pobytem w szpitalu, a nowoczesne wyposażenie znacząco ułatwi leczenie i podniesie jego poziom. To ważna inwestycja, bardzo wyczekiwana przez pacjentów i personel placówki – dodał marszałek.

Nowy oddział dziecięcy w buskim szpitalu powstał na III piętrze budynku, w miejscu gdzie wcześniej znajdowały się blok operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. Pomieszczenia zostały kompleksowo przebudowane i wyposażone. Jak zgodnie mówili pracownicy szpitala, nowy oddział w niczym nie przypomina starego obiektu, który, jak żartował dyrektor placówki Grzegorz Gałuszka, „mógłby stanowić atrakcję Skansenu w Tokarni”.

Oddział Pediatryczny został przygotowany na przyjęcie 30 pacjentów (z możliwością powiększenia do 32 łóżek) dla których przygotowano 10 sal. Posiada m.in. 2 gabinety zabiegowe, 9 węzłów sanitarnych, salę rehabilitacyjną, pomieszczenie socjalne do odpoczynku dla matek, świetlicę, gabinet psychologa oraz dyżurkę pielęgniarek. Ściany oddziału zostały pomalowane przez uznanego artystę-plastyka Macieja Kota w radosne, bajkowe motywy. Nowy oddział jest większy o ponad 130 metrów kw. od starego i ma około 600 m kw. powierzchni.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 798 000,00 zł, z czego dofinansowanie zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wyniosła1 500 000,00 zł, a 1 298 000 zł stanowiło dofinansowanie ze strony Powiatu Buskiego, które jest organem założycielskim placówki. Doposażenie oddziału w niezbędne sprzęty i urządzenia możliwe było dzięki wsparciu finansowemu licznych darczyńców m.in. gmin z terenu Ponidzia.

Wielki, przepiękny dzień, kiedy tak długo oczekiwany remont i modernizacja oddziału stały się faktem – cieszył się podczas uroczystości inicjator i główny sprawca modernizacji oddziału, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Grzegorz Gałuszka. – Mój cel i moje marzenia się spełniły. Dzisiaj możemy mówić o bajkowym, ciepłym, przyjaznym oddziale dla najmłodszych pacjentów, którzy przebywają u nas w szpitalu z powiatu buskiego, ale także z tych ościennych: kazimierskiego, pińczowskiego i kieleckiego. Wzruszenie jest wielkie, bo ta inwestycja była od bardzo wielu lat oczekiwana, wręcz „wychodzona” przez personel, który pracował w bardzo ciężkich warunkach. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego dzieci przeniosą się w ciepłe i przyjazne miejsce i będą mogły być leczone w najwyższych standardach, świetnych warunkach dla bezpiecznego, efektywnego i krótkiego dochodzenia do zdrowia. Nie mogłoby się to stać, gdyby nie pomoc Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i wielu ludzi dobrej woli. I za to bardzo, bardzo dziękuję! – nie krył wzruszenia Grzegorz Gałuszka.

Uczestniczące w uroczystości dzieci w oryginalny sposób podziękowały dyrektorowi Grzegorzowi Gałuszce, marszałkowi Adamowi Jarubasowi i Jerzemu Kolarzowi, staroście buskiemu, za zaangażowanie w realizację inwestycji… wieszając na ich szyjach własnoręcznie wykonane ordery do złudzenia przypominające Ordery Uśmiechu przyznawane od lat dorosłym przez najmłodszych.

Nad dobrym samopoczuciem dzieci czuwali prowadząca „bajkoterapię” dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie Karolina Kępczyk oraz Dariusz Lisowski, prezes Fundacji Miśka Zdziśka.