Oddali hołd poległym legionistom
25 września 2017
To nasz świętokrzyski Franciszek – statuetka dla Janusza Wróblewskiego
27 września 2017

Obiecująca współpraca Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Politechniki Świętokrzyskiej

– Politechnikę kojarzymy z obszarem wielkiego przemysłu, nowymi technologiami, a dziś mówimy o wykorzystaniu myśli i odkryć naukowców w służeniu człowiekowi, ratowaniu jego zdrowia – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. – Dziś podpisujemy porozumienie, ale ta współpraca trwa od dłuższego czasu. Wkrótce będziemy mogli zdradzić szczegóły i zaprezentować konkretne rozwiązania z nanotechnologii na rzecz pacjenta – dodał marszałek, który uczestniczył w podpisaniu porozumienia  w sprawie współpracy naukowej służącej poprawie warunków leczenia i rehabilitacji pacjentów onkologicznych.

Podpisali je 26 września na Politechnice Świętokrzyskiej dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź i rektor Politechniki Świętokrzyskiej Wiesław Trąmpczyński.

Będzie to współpraca naukowo-badawcza zawiązana z komercyjnym wykorzystaniem zasobów Politechniki Świętokrzyskiej, zaplanowanych do pozyskania w ramach projektu pn: Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego „CENWIS”. Projekt jest wpisany do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego, przewidzianego do finansowania ze środków RPOWŚ w ramach działania 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R.

– Odkrywamy świat, który stwarza wiele możliwości dla naszych pacjentów, co jest dla nas największą nagrodą. Wokół Kielc i Politechniki Świętokrzyskiej gromadzi się szereg specjalistów, zespoły naukowców, z którymi współpracujemy – mówił prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. – Mając w Kielcach taki potencjał możemy realizować marzenia, które wymagają wsparcia finansowego. Dzięki naszej współpracy, przy wsparciu marszałka udaje się robić rzeczy unikalne w skali kraju.