Restauracja PRL-u w Polsce, czyli o zmianach w sądach i podwyżce cen paliwa
13 lipca 2017
Prawdziwe oblicze prezesa
20 lipca 2017

Nowoczesne rozwiązania w historycznym budynku teatru

Pomysł Pracowni Architektonicznej WXCA z Warszawy zwyciężył w konkursie na opracowanie koncepcji modernizacji siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Został on wybrany spośród 12 opracowań architektonicznych zgłoszonych do konkursu. – Sędziowie konkursowi oceniali nowoczesne rozwiązania w dotychczasowym, historycznym budynku naszego teatru, a także skupiali się na kwestiach funkcjonalności tych propozycji. Praca, która zwyciężyła, jest bardzo oryginalna i pozwoli widzowi poznać ten budynek nie tylko jako typową scenę teatralną, ale też miejsce spotkań, widowisk plenerowych – ocenia marszałek Adam Jarubas.

 

Do konkursu nadesłano 12 prac, zawierających po 8 plansz z wizualizacjami i szczegółowymi planami, przedstawiającymi projekt modernizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Kielcach. Zamysłem było, by stworzyć taki projekt, który wykorzystywałby historyczny wygląd siedziby teatru, nie kłócił się z zabytkowym charakterem budynku, a jednocześnie pozwalał na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych i tego, czego obecnie w teatrze nie ma, czyli np. kieszeni na scenografię czy też podscenicznej zapadni.

– To był naprawdę trudny konkurs – ocenił członek sądu konkursowego, Włodzimierz Pedrycz ze Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Kielcach. – Pracowaliśmy nad zgłoszonymi pomysłami przez tydzień; później, przez 2 dni trwała dyskusja i ocena poszczególnych rozwiązań. Zdecydowaliśmy o przyznaniu 2 wyróżnień honorowych dla Wiesława Michałka z Krakowa oraz Jacka Bułata z Poznania. 2 prace otrzymały także wyróżnienia finansowe. Są to projekty Patryka Żurawskiego i Agnieszki Łańko z Warszawy oraz Kamila Domachowskiego z Gdańska – dodał.

3 miejsce w konkursie zajęła praca Józefa Franczoka z wrocławskiej pracowni Port, 2 miejsce – wspólny pomysł Patrycji Okuljar-Sowy z Zurichu oraz Małgorzaty Zmysłowskiej z Berlina.

Za najlepsze rozwiązanie uznano pomysł firmy WXCA z Warszawy, autora m.in. siedziby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

– Sędziowie konkursowi musieli się pochylać nad pomysłami architektonicznymi, estetycznymi, pamiętając jednocześnie, że mają pełnić one określoną funkcję. Ta praca, która zwyciężyła, jest bardzo oryginalna, uwalnia dużą część podwórza teatralnego, które może być wykorzystywane do przedstawień plenerowych, do stworzenia kawiarni, miejsca spotkań, eventów kulturalnych – podkreśla marszałek Adam Jarubas. – Chcemy, by teatr mógł ten pomysł zrealizować. Udało się wykupić pozostałą część kamienicy i obecnie jesteśmy w pełni gospodarzami tego miejsca. Musimy zapewnić finansowanie inwestycji, której projekt poznaliśmy. Jest kilka ścieżek, które analizujemy. Będziemy zabiegać o finanse u ministra kultury, uczestnicząc w konkursach, myślimy o możliwości sięgnięcia po środki z Funduszu Norweskiego. Być może będą to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jesteśmy elastyczni, ale do tego projektu chcemy zaangażować również instytucje centralne – dodał marszałek.

– Nowa siedziba teatru będzie bardzo elegancka, a jednocześnie przyjazna zarówno dla widza jak i dla pracowników. Z pewnością wizytówką teatru będzie już samo wejście, przestronne, prowadzące do obu scen, scena duża będzie obniżona, pod nią pojawią się zapadnie, których bardzo nam brak, będzie również kieszeń na scenografię. Otworzymy przestrzeń teatralną na podwórko, które będzie integralną częścią naszego teatru – dodał dyrektor teatru Michał Kotański.

Dyrektor teatru chce, by już za rok, po zakończeniu sezonu artystycznego, nastąpiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Trwają rozmowy nad wyborem miejsca, do którego, na czas prac budowlanych, przeniesie się Teatr im. S. Żeromskiego.