Wirtualna rzeczywistość wykorzystywana w rehabilitacji w Busku-Zdroju
27 listopada 2017
Sanatorium “Włókniarz” nie zwalnia tempa
30 listopada 2017

Nowoczesna baza szkoły zawodowej dla 500 uczniów powstanie w Kielcach

Zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej dla grupy 500 uczniów i słuchaczy do 2023 roku – to główny cel projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” w ramach Osi priorytetowej 6. Rozwój miast RPOWŚ na lata 2014-2020, działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF”.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas umowę na dofinansowanie projektu podpisał z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim.

– Jednym z obszarów, który uniemożliwia dynamiczny rozwój gospodarczy jest słaba kondycja szkolnictwa zawodowego. Stąd silna potrzeba jej wzmocnienia. Także sami przedsiębiorcy i inwestorzy mówią o tym, że dla nich ważne jest posiadanie pracowników o wysokich kompetencjach i umiejętnościach praktycznych – mówił marszałek Adam Jarubas. – Ten projekt przyczyni się do powstania silnej jednostki w centrum regionu, która będzie kształcić kluczowe specjalności i działać w ścisłym połączeniu z firmami. Mam nadzieję, że inwestycja ta bardzo mocno wesprze rozwój kompetencji zawodowych i tym samym pozwoli na dynamiczny rozwój gospodarczy województwa – mówił marszałek.

– Inicjatywa, którą rozpoczęliśmy dwa lata temu przy współudziale pana marszałka jest najbardziej cenną spośród planów dotyczących rozwoju gospodarczego naszego regionu. To także sposób na zniwelowanie rozdźwięku istniejącego pomiędzy szkołami zawodowymi a rynkiem pracy – dodał prezydent Wojciech Lubawski.

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego. Zakres zadań obejmuje utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz zakup, instalację i uruchomienie wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu.

– Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego jest kluczową inwestycją w zakresie szkolnictwa zawodowego w regionie. Inwestycja ta ma przede wszystkim przynieść możliwości kształcenia nowych kadr w specjalnościach takich jak: informatyka, elektronika, elektryka, obróbka metalu. Wszystkie specjalności, w których będziemy kształcić wpisują się w specjalizacje regionalne co powoduje, że region będzie lepiej się rozwijał, a na terenie całego województwa będą wykwalifikowane kadry – mówił Dominik Kraska, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach. – W tej chwili jesteśmy na etapie uzyskania dofinansowania, co umożliwi podpisanie umowy z generalnym wykonawcą, którego niebawem wyłonimy. Pierwszych słuchaczy zaczniemy przyjmować już w trzecim kwartale przyszłego roku – dodał.

Centrum będzie kształcić młodych ludzi w systemie publicznym, a także osoby dorosłe na specjalnych kursach potwierdzających ich umiejętności. Kształcenie odbywać się będzie w sposób nowoczesny, pozwalający absolwentom podejmowanie pracy w przedsiębiorstwach mocno rozwijających się technologicznie.

 

Wydatki ogółem projektu to: 44 280 000,00 PLN.
Wydatki kwalifikowalne: 36 000 000,00 PLN
Kwota dofinansowania (EFRR): 30 600 000,00 PLN (85%)
Budżet Państwa: 2 872 800, 00 PLN (7,98%)