224. rocznica ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego
6 maja 2018
Jeden dzień z pracy Adama Jarubasa – kulisy (video)
9 maja 2018

#nowePSL

https://www.facebook.com/adam.jarubas/posts/1743224945764865