Dziecięce Centrum Urazowe w Kielcach? Jest pozytywna ocena
4 października 2017
Rozmowy z przedstawicielami firmy Orange na temat lokalizacji masztu
6 października 2017

Nowe specjalizacje, projekty i ciekawa współpraca – Politechnika Świętokrzyska zainaugurowała nowy rok akademicki

Ponad 7000 osób rozpocznie naukę, w tym ponad 1500 studentów na pierwszym roku – Politechnika Świętokrzyska 4 października zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. W uroczystym rozpoczęciu wziął udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

 

Ślubowanie zło

żyli przedstawiciele poszczególnych kierunków, uczniowie pierwszego roku. A jest ich 1500.

Rektor uczelni profesor Wiesław Trąmpczyński w swoim wystąpieniu mówił o najbliższych planach oraz wyzwaniach. Wspomniał o projekcie CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego. CENWIS ma powstać na Politechnice Świętokrzyskiej. Pracować w nim będą zespoły ekspertów. To one odpowiadać będą za realizację projektów badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Szacowany koszt inwestycji, to około 75 milionów złotych. Pieniądz mają pochodzić ze środków RPO WŚ.

Rektor wspominał także o ważnej dla uczelni współpracy z Głównym Urzędem Miar. Jego centralne laboratorium ma powstać w Kielcach u zbiegu ulic Popiełuszki i Wrzosowej. To umożliwi współpracę między ośrodkami badawczymi z całej Polski.

W panach uczelni jest także uruchomienie nowych specjalności: inżynieria proekologiczna na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, teleinformatyka na kierunku informatyka, komputerowe systemy sterowania i pomiarów na kierunku automatyka i robotyka, modelowanie Informacji o budynku (BIM) na kierunku budownictwo.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr. hab. inż. Wojciech Radomski „Rozwój nauki i techniki budowlanej a mostownictwo”.