Moja naiwna nadzieja
10 stycznia 2018
Piękny koncert charytatywny
15 stycznia 2018

Medpat – postępowy projekt Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Nowoczesny budynek o powierzchni 3,5 tysiąca metrów, dodatkowe pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt oraz infrastrukturę naukowo-badawczą. Koncepcję projektu pn. „MEDPAT – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia” zaprezentowali na konferencji prasowej: prof. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Stanisław Głuszek, prorektor do spraw medycznych uczelni, prof. Marianna Janion, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. – Państwa ambicje oraz to jak rozwija się uniwersytet podnoszą status województwa świętokrzyskiego – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

– Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest najmłodszym, ale bardzo dynamicznie rozwijającym się. Te wszystkie wysiłki, których celem jest rozwój oferty kształcenia wiążą się z rozbudową infrastruktury. Znajdujemy się w budynku powstałym dzięki dotacji z RPOWŚ w poprzedniej perspektywie finansowej. W tym roku przystąpimy do realizacji kolejnego etapu, który po zakończeniu zapewni docelową siedzibę wydziału na potrzeby kierunku lekarskiego oraz innych kierunków – mówi prof. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury naukowo badawczej UJK w Kielcach ze szczególnym wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych oraz zwiększenie komercyjnego wykorzystania infrastruktury w obszarze badań naukowych z zakresu patologii, terapii radiacyjnej, posturologii i analizy ruchu.

– Nowy budynek będzie miał 3,5 tys. metrów. Będą w nim pracownie: terapeutyczne, diagnostyczne, na potrzeby onkologii, terapii radiacyjnej, rehabilitacji, posturologii – mówił , prof. Stanisław Głuszek, prorektor do spraw medycznych UJK w Kielcach. – Projekt jest ukierunkowany na rozbudowywanie infrastruktury naukowo-badawczej w taki sposób, aby wykorzystać ją do postępów medycyny w określonych obszarach.

W ramach projektu powstanie także pracownia do planowania nowoczesnych zabiegów operacyjnych, dedykowanych różnym specjalnością. Zostaną uruchomione programy: profilaktyki raka szyjki macicy z użyciem najnowszych możliwości, diagnostyka i wczesne rozpoznawanie – leczenia raka trzustki.

– Zamierzamy, choć na innej płaszczyźnie, powołać ośrodek badań nad rakiem trzustki. To ważny problem w medycynie na całym świecie i każdy wysiłek jest tu istotny – dodaje prof. Stanisław Głuszek. – Od momentu powstania wydziału cały czas rozwijamy jego struktury, zakłady, kadrę – pracowników naukowo-badawczych oraz dydaktycznych. Niezbędne jest także pozyskiwanie nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej – mówi profesor.

Rezultaty projektu to: 2 projekty B+R, 7 nowych miejsc pracy (etaty EPC), 20 mln zł nakładów na aparaturę naukową, 6 laboratoriów badawczych, 20 naukowców pracujących w ulepszonej infrastrukturze, 29 przedsiębiorców współpracujących z ośrodkiem badawczym.

– W tym projekcie widać olbrzymią, niesłabnącą pasję oraz innowacyjne pomysły na dobre wykorzystanie środków – mówił marszałek Adam Jarubas.

Prof. Marianna Janion, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu podziękowała marszałkowi za wsparcie dla uczelni oraz za zrozumienie potrzeb rozwoju wydziału.

Inwestycja ma się zakończyć w połowie 2021 roku. Wartość całkowita projektu: 39 944 766,07 zł. Koszty kwalifikowalne: 38 317 640,78 zł. Dotacja: 34 148 681,46 zł.

W wybudowanej siedzibie wydziału powstanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych. To kolejny projekt – “SIMED – symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych – program rozwojowy UJK w Kielcach”. Jego koszt to 4,2 miliona zł i środki te pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. Początek inwestycji w tym roku, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2020 roku.

W planach uczelnia ma także uruchomienie Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego, na które wkrótce otrzyma dofinansowanie. Centra są nieodłączną częścią programu nauczania. Dzięki tej metodzie studenci mogą m.in. nauczyć się ratowania życia w sytuacjach najbardziej zagrażających zdrowiu.