Proces sądowy nad ideą ekonomii społecznej – IX Kongres Stowarzyszeń – Video
20 października 2017
„Poland: Catching-up Regions”
26 października 2017

Maniacy działania opanują województwo świętokrzyskie?

Założenia programu „Świętokrzyskie dla młodych”, wdrażanie strategii oraz przedstawienie konkretnego programu „Mania Działania”, narzędzia do realizacji głównego celu jakim jest uaktywnienie młodych ludzi w województwie świętokrzyskim – w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach 20 października spotkali się samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem oraz Rzecznikiem Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Barbarą Zamożniewicz rozmawiali o tym jak pobudzić chęć do działania wśród młodzieży.

 

Przedmiotem spotkania była przede wszystkim możliwość uruchomienia w regionie programu grantowego dla nieformalnych grup młodzieżowych w roku 2018 „Mania Działania”.

– Wizja o aktywnej młodzieży w waszych wsiach, miastach i naszym regionie motywuje nas wszystkich. Mamy w województwie świętokrzyskim wszystko, aby tę wizję zrealizować: ludzi, wiedzę, doświadczenie, odpowiednie instytucje i pieniądze. Młodzież na nas czeka – mówiła Barbara Zamożniewicz, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Program „Mania Działania” będzie realizowany od 2018 roku w województwie świętokrzyskim. Szczegółowe założenia oraz wdrażanie przedstawili Magdalena Malec oraz Michał Braun, z Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. – Program miałby na celu połączyć wszystkie obszary: samorządu województwa oferującego wsparcie merytoryczne i finansowe, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach jako operatora regionalnego, którego zadaniem jest szkolenie, animowanie i prowadzenie projektu, lokalnych organizacji oraz miasta, gminy, powiatu wspierającego finansowo, aby zwiększyć rangę tego wydarzenia – mówił Magdalena Malec, członek Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Marszałek województwa świętokrzyskiego zachęcił do udziału w inicjatywie – W trakcie realizacji swoich pomysłów młodzi czują się znakomicie. Wartość, która wiąże się z zaangażowaniem społecznym, aktywnością, byciem razem jest olbrzymia. Zachęcam wszystkie gminy, żeby wzięły udział w programie, deklarując także zaangażowanie województwa, nie tylko eksperckie, ale również finansowe – mówił marszałek Adam Jarubas.

Harmonogram programu – 2018 rok:

Luty/marzec – konkursy dla lokalnych ngo w gminach
Marzec/kwiecień – przeprowadzenie procedury konkursów lokalnych
Maj – inauguracja działań lokalnych, szkolenia dla opiekunów, szkolenie dla liderów grup
Czerwiec/wrzesień – realizacja projektów przez młodzież
Październik – gala finałowa
Listopad – rozliczenie dotacji

Program jest autorskim pomysłem Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży „Farma”, który był wdrożony w 2012 roku i skorzystało z niego 28 grup młodzieżowych. Jedną z nich była grupa „Fotomaniacy”. Natalia Kos z Osieka razem z kolegami z grupy organizowali warsztaty fotograficzne. – Bardzo dużo się nauczyliśmy i przede wszystkim uwierzyliśmy w siebie, że możemy działać i robić coś ciekawego – mówi Natalia Kos.

Kasia Ślefarska z Zagnańska w ramach „Manii Działania” ze swoją grupą organizowała: rajdy piesze i rowerowe, biwaki, ogniska. – To było świetne urozmaicenie wakacji dla mieszkańców naszej miejscowości oraz nauka organizacji wydarzeń i pracy w grupie – mówi Kasia.