18 milionów złotych na rozwój szkolnictwa zawodowego
7 sierpnia 2017
Wakacyjna rozmowa – wideo
7 sierpnia 2017

Małe granty dla małych ojczyzn

– Wracamy do sprawdzonych wzorców sprzed kilku lat, kiedy dostrzegliśmy, że w naszych małych ojczyznach tkwi olbrzymia energia. Chcemy ją wyzwalać w postaci małych grantów dedykowanych dla stowarzyszeń, dla kół gospodyń wiejskich, orkiestr, dla wszystkich lokalnych aktywności, które powodują, że w tych małych ojczyznach żyje się lepiej. Wpłynęło do nas kilkaset aplikacji, mogliśmy dofinansować sto pięćdziesiąt. Bardzo dziękuję za te wnioski – powiedział marszałek Adam Jarubas.

 

 

W siedzibie Stowarzyszenia Klubu Wodnego “Kon-Tiki” w Pińczowie marszałek Adam Jarubas podpisał umowy z gminami i organizacjami pozarządowymi z powiatów: pińczowskiego, buskiego, staszowskiego i kazimierskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”.

Dofinansowanie otrzyma m.in. gmina Nowy Korczyn na doposażenie świetlicy wiejskiej w Sępichowie, przeprowadzona zostanie modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, zakupiony sprzęt lekkoatletyczny dla Uczniowskiego Klubu Sportowego “Żaczek” w Połańcu oraz stroje ludowe dla kapeli “Działoszacy”.

W ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2017” wpłynęło w sumie 221 wniosków z 91 gmin. Zarząd Województwa zatwierdził przygotowane przez komisję konkursową listy rankingowe złożonych wniosków, a Sejmik Województwa na ostatniej sesji przyjął uchwałę w tej sprawie. Zarezerwowany w budżecie województwa 1 mln złotych wystarczy na sfinansowanie 95 projektów inwestycyjnych i 56 związanych z zakupem sprzętu, strojów ludowych czy organizacją lokalnych imprez.

Umowy w ramach “Odnowy Wsi Świętokrzyskiej” podpisano również w Czarncy.