Noworoczne spotkanie z dziennikarzami
8 stycznia 2018
Świętokrzyska Karta Seniora – nowi partnerzy
9 stycznia 2018

Łagów został miastem – wielkie święto mieszkańców

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Łagów znów stał się miastem. To wydarzenie świętowano 7 stycznia podczas uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Łagów.

Prawa miejskie Łagów utracił w wyniku ukazu carskiego w 1869 roku. Była to kara za udział mieszczan łagowskich w powstaniu styczniowym w latach 1863-1864r.

Burmistrz Łagowa Paweł Marwicki podkreślał, że odzyskanie praw miejskich było możliwe dzięki inicjatywie mieszkańców Łagowa, a w szczególności członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie.

Po przeprowadzonych na początku roku zebrań sołeckich, konsultacji społecznych oraz przygotowaniu przez pracowników Urzędu Gminy w Łagowie wniosku w powyższej sprawie, pod koniec marca złożono wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie statusu miasta miejscowości Łagów.

Od 1 stycznia 2018 roku decyzją Rady Ministrów na mapie administracyjnej Polski pojawiło się siedem miast, wśród nich trzy znajdują się w województwie świętokrzyskim. Wszystkie trzy miasta posiadały już ten status w przeszłości. Radoszyce były miastem w okresie 1370-1870. Obecnie miasto liczy około 3267 mieszkańców. Łagów był miastem w latach 1975-1998. Obecnie liczy 1650 mieszkańców. Wiślica posiadała prawa miejskie w latach 1326-1870. Obecnie miasto liczy około 500 mieszkańców.