Z Kielc do Warszawy w 1 godzinę 15 minut? Sprawdźcie, że to możliwe
5 lutego 2018
Świętokrzyska Rada ds. Dwujęzyczności
6 lutego 2018

Kazimierza Wielka-Zdrój?

Mieszkańcy naszego regionu i turyści, którzy przyjeżdżają tu na wypoczynek mogą mieć powody do zadowolenia. W Kazimierzy Wielkiej powstanie pierwszy w Polsce całorocznie odkryty basen mineralny z wodą siarczkową. Każda, najdalsza nawet podróż, zaczyna się od pierwszego kroku. Dziś stawiamy ten pierwszy krok, aby Kazimierza Wielka nosiła kiedyś nazwę Kazimierza Wielka – Zdrój. Potrzeba było do tego odważnych decyzji, przede wszystkim odnalezienia wód siarkowych, które mogą być wykorzystywane pod kątem termalnym i mineralnym. Gratuluję też tego, że samorządy wspólnie pracowały na rzecz tego ważnego dla ludzi projektu. Ten projekt może dać podwaliny pod przyszłość Kazimierzy Wielkiej na wiele lat. To, jak istotna jest to inwestycja przede wszystkim dla zdrowia i rehabilitacji ludzi oraz jak wielkie perspektywy stoją przed wami widać po Solcu – Zdroju – mówił podczas podpisania pre-umowy na realizację tej inwestycji, marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

 

 

W ramach inwestycji samorząd chce doprowadzić rurociągiem wodę z odwiertu w Cudzynowicach do Kazimierzy i do istniejącego basenu dobudować nieckę całorocznego, odkrytego basenu z wodą siarczkową o temperaturze ponad 30 stopni C (niecka basenowa żelbetowa o wymiarach 10m x 18m, głębokość max. 1,30 m.).

– To w dużej części trójstronne porozumienie pomiędzy gminą, powiatem i województwem. To jedno z trzech głównych zadań, jakie postawiliśmy przed sobą na początku kadencji jako samorząd powiatu kazimierskiego. Cały program składał będzie się z dwóch elementów. Pierwszym będzie budowa basenu termalnego, wykorzystującego wartości wód kazimierskich i opiewa ona na pięć milionów złotych. Jako powiat nie mielibyśmy środków na jego realizację, ale dzięki współpracy z Gminą Kazimierza Wielka udało się zebrać wkład własny tej inwestycji, która zostanie dofinansowana środkami zewnętrznymi w wysokości aż 85% wartości. Dla mnie to początek budowy uzdrowiska w Kazimierzy Wielkiej – mówił gospodarz uroczystości, starosta kazimierski Jan Nowak.

Inwestycja powstanie przy pływalni “Wodny raj”, służyć będzie mieszkańcom i turystom. Infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju powiatu kazimierskiego i zwiększenia jego atrakcyjności inwestycyjnej poprzez ofertę turystyki prozdrowotnej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 grudnia 2019r.

– Dziękujemy wszystkim, dzięki którym ten sukces był możliwy. Począwszy od pana marszałka, przez władze samorządów i pracowników gmin wykonaliśmy bardzo dobrą pracę – mówił Adam Bodzioch, burmistrz Kazimierzy Wielkiej.

Na ten cel powiat kazimierski otrzyma prawie 3,4 mln zł unijnego dofinansowania. Wartość projektu to blisko 4,9 mln zł.