Pierwszy mobilny gabinet ginekologiczny w Polsce
2 marca 2018
– Wymieniamy się pomysłami, które pomogą nam w rozwoju w przyszłości – mówił w Kielcach Marc Lemaître – Dyrektor Generalny DG REGIO Unit
6 marca 2018

Inwestycja w przyszłość , czyli “Akademia Malucha” w Pacanowie

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci oraz zajęcia dodatkowe, m.in. taneczne, plastyczne, teatralne czy dydaktyczno-wyrównawcze w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie – umowę na dofinansowanie projektu pn. „Akademia Malucha” w ramach Poddziałania „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z przedstawicielami placówki podpisał w Pacanowie marszałek Adam Jarubas.

Inwestycja w edukację to inwestycja w naszą przyszłość! #edukacja #wychowanie #dladzieci #kochamśwìętokrzyskie w:Pacanów

Opublikowany przez Adam Jarubas na 5 marca 2018

Koszt inwestycji to 326 585 zł, zaś dofinansowania – ponad 270 tys zł. – Inwestycja w edukację to najważniejsza inwestycja w naszą przyszłość. Gratuluję dobrego projektu z atrakcyjną ofertą edukacyjną, z której skorzystają najmłodsi mieszkańcy gminy – podkreślał marszałek.

Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie. Grupę docelową stanowią dzieci z terenu gminy Pacanów, które dotychczas nie uczestniczyły w żadnej z form edukacji przedszkolnej z uwagi na ograniczony dostęp do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z rodzin o niskim dochodzie oraz dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych. Projekt przewiduje zorganizowanie zajęć zakładających włączanie do edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęcia dodatkowe: wyrównawcze z języka niemieckiego, dydaktyczno- wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, zajęcia twórczego myślenia, zajęcia plastyczne. Dzięki projektowi liczba miejsc przedszkolnych na terenie gminy Pacanów wzrośnie z 192 do 242. Okres realizacji projektu: od 2019-08-01 do 2020-06-30.

Gmina Pacanów w listopadzie 2017 r. podpisała umowę o wartości 2,5 mln na budowę przedszkola samorządowego. Termin zakończenia inwestycji 31.05.2019.