Europejska wartość dodana Polityki Spójności w regionach
24 listopada 2017
Wirtualna rzeczywistość wykorzystywana w rehabilitacji w Busku-Zdroju
27 listopada 2017

II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce

– Cieszę się, że to w stolicy naszego województwa odbywa się Forum, które jest znakomitą okazją do tego, aby mówić o nowych trendach w edukacji i nauce. Trzeba pamiętać, że nie zawsze innowacje i nowe technologie mogą znaleźć dobre zastosowanie. Pamiętam sceptyczne nastawienie niektórych nauczycieli i uczniów po wprowadzeniu do szkół tablic interaktywnych. Wielu pedagogów mówiło wówczas, że to nie ma szans. Wówczas pojawiła się idea przeprowadzenia kompleksowego systemu wsparcia nauczycieli i tak powstał projekt „Nauczycieli XXI weku”, z którego skorzystało ponad 1000 nauczycieli z naszego regionu. Obserwowaliśmy wykorzystanie nowoczesnych technologii, które wskazały warunki do edukowania na wyższym poziomie – mówił marszałek Adam Jarubas w Centrum Kongresowym Targów Kielce podczas II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz gali finałowej Ogólnopolskiego Konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji.

II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce to ważne wydarzenie, budujące wizerunek Kielc i Województwa Świętokrzyskiego jako ośrodka nowoczesnej myśli edukacyjnej.

Pierwsza edycja, dzięki aktywnemu uczestnictwu ponad pięciuset nauczycieli, przedstawicieli świata edukacji, samorządów oraz organizacji pozarządowych zakończyła się sukcesem i została uznana za jedno z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych 2016 roku. Forum i Salon odwiedzili goście z całej Polski, Włoch, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Czech. Tegoroczna edycja to konferencja naukowa połączona ze spotkaniem reprezentantów wszystkich województw i wielu instytucji odpowiedzialnych za aktualny poziom edukacji. Tematem wiodącym jest miejsce i zakres wykorzystania technologii i nowoczesnych multimediów w procesie uczenia się i nauczania, a także zagrożenia wynikające z nowych zjawisk związanych z funkcjonowaniem młodzieży w przestrzeni wirtualnej. W programie m. in.: pasjonujące debaty i analizy opisujące obecny stan edukacji, a także perspektywy i kierunki jej rozwoju w 21 wieku. Wybitni eksperci wskażą na szanse i niebezpieczeństwa wynikające z dominującej roli internetu, jako miejsca budowania relacji oraz coraz istotniejszej przestrzeni aktywności dzieci i młodzieży.

Kulminacyjnym punktem Forum jest uroczysta Gala, podczas której szkołom z całej Polski wręczone zostaną nagrody „Laury Mistrza Nowoczesnej Edukacji 2017”. Współorganizatorem Forum jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Targi Kielce S.A., a patronaty honorowe udzieliły również m. in. Ministerstwa: Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Cyfryzacji a także uczelnie, urzędy i instytucje samorządowe.