“A to Polska właśnie”….
20 listopada 2017
II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce
24 listopada 2017

Europejska wartość dodana Polityki Spójności w regionach

21 listopada 2017 r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował konferencję pt. „Europejska wartość dodana Polityki Spójności w regionach”, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Spotkanie poświęcone było zaprezentowaniu stanowiska Polski i regionów Polski Wschodniej, w kontekście wybranych aspektów budowy nowej, zreformowanej Polityki Spójności po roku 2020.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas konferencji były efekty i przyszłość Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. O tym, że ten program w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju naszych regionów i że widzimy potrzebę jego dalszej kontynuacji, przekonywał Adam Jarubasmarszałek województwa świętokrzyskiego.

Współgospodarzem wydarzenia był Krzysztof Hetman, eurodeputowany i członek Komisji REGI Parlamentu Europejskiego. Debata przygotowywana była we współpracy z Wydziałem Polityki Regionalnej Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania pozytywnego polskiego przekazu w sprawie przyszłości Polityki Spójności i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w oparciu o zdobyte doświadczenia z realizacji tej polityki w Polsce. Podczas konferencji Adam Jarubas, przewodniczący Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP, zaprezentował stanowisko regionów Polski Wschodniej ww. Komisji zawierające propozycje i rekomendacje na rzecz przyszłości Programu Polska Wschodnia w kolejnej perspektywie finansowej UE. Jednocześnie w ramach Departamentów Polityki Regionalnej Urzędów Marszałkowskich Polski Wschodniej trwają prace nad dalszymi wspólnymi inicjatywami na rzecz zapewnienia wsparcia dedykowanego makroregionowi ze środków funduszy strukturalnych.