Poznaj moją historię

Urodziłem się 17 grudnia 1974 w Busku-Zdroju. Wychowałem się w Błotnowoli w pow. buskim w woj. świętokrzyskim.

Edukację na poziomie podstawowym odbyłem w rodzinnej wsi (1989). Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju (1993), a następnie ukończyłem w 1998 r., studia z zakresu historii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończyłem także studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej oraz studia prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów oraz Uniwersytet Gdański na poziomie MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.

W roku 1994 wstąpiłem do Związku Młodzieży Wiejskiej i pozostałem jego członkiem do roku 2009. W latach 1998-2002 pełniłem funkcję prezesa Zarządu Woj. ZMW RP „Wici” w Kielcach, w latach 2002-2006 sekretarza Zarządu Krajowego ZMW. W roku 2006 odznaczony zostałem Złotą Odznaką ZMW oraz Krzyżem za Zasługi dla ZMW w roku 2008. Jako prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW walczyłem w obronie województwa świętokrzyskiego podczas próby jego likwidacji w roku 1998.

Od 1992 roku jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2000 – 2006 pełniłem funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a od 2006 roku – prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach.

Pracę zawodową rozpocząłem jako asystent-doradca sejmowy posła Tadeusza Madzi z Polskiego Stronnictwa Ludowego (b. prezesa Polskiego Zw. Niewidomych). W latach 2002 – 2004 pracowałem jako wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, a w latach 2004 – 2006 jako wicedyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

W kadencji samorządowej 1998-2002 byłem radnym Powiatu Buskiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Edukacji w Radzie Powiatu.

W kadencji 2006 – 2010 byłem radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych w 2006 roku uzyskałem najlepszy wynik wśród osób kandydujących do Sejmiku Wojewódzkiego, zdobywając w swoim okręgu 8032 głosy.


W listopadzie 2006 roku zostałem wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wieku 32 lat – zostając najmłodszym marszałkiem województwa w kraju.

W wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w listopadzie 2010 r., zaufało mi ponad 31 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego i ponownie zostałem wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W wyborach parlamentarnych 2011, startując z listy PSL w okręgu świętokrzyskim, zostałem wybrany do Sejmu, otrzymując 28 750 głosów.

W kolejnych wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r., w województwie świętokrzyskim na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego oddano 213 982 tys. głosów – 46,24% poparcia. Dzięki takiemu zaufaniu mieszkańców regionu, Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 17 z 30 mandatów w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – to najlepszy wynik PSL w skali kraju.

W ostatnich wyborach samorządowych uzyskałem zaufanie 37 871 tys. osób i po raz trzeci ma zaszczyt pełnić funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Moją pasją zawsze był śpiew, gitara i muzyka. W wolnych chwilach lubię czytać książki oraz chodzić po górach. Wraz z żoną Mariolą wychowuje dwóch synów: Dawida i Damiana.

Inne informacje:

Odznaczenia:

  • Srebrny Krzyż Zasługi – za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Nagrody:

  • nagroda „Diamentowe Skrzydła” 2009 – przyznana przez Kapitułę Nagrody Echa Dnia „Skrzydła”. „Skrzydła” to nagroda gospodarcza, przyznawana dla najlepszych produktów i usług z województwa świętokrzyskiego. W przypadku Marszałka Województwa Kapituła nagrody doceniła działania Marszałka na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości i biznesu.
  • nagroda „Złotej Wagi” w kategorii Człowiek Roku 2010, przyznana przez Samorząd Gminy Daleszyce (waga to herb Daleszyc).
  • Honorowy obywatel gmin: Sędziszów, Działoszyce, Pińczów i Połaniec.
  • Honorowy Sołtys wsi Niegosławice (gm. Złota, powiat pińczowski)