Agrotech 2017 znów rekordowe – dużo zdjęć
20 marca 2017
Polexit, czyli nowe szaty cesarza (Kaczyńskiego)
25 marca 2017

Aktywna lekcja w pińczowskim liceum

Odwiedziny w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie wystawiły moją kondycję i wiedzę na próbę. Z uczniami spotkałem się na lekcji „Wiedzy o społeczeństwie”, zachęcając ich do angażowania się w samorządność, począwszy od działalności w samorządzie szkolnym a aktywny udział w lekcji wychowania fizycznego, grając z młodzieżą w siatkówkę pod bacznym okiem senseia dr Aleksandra Staniszewa był dla mnie miłym powrotem do czasów liceum. Dziękuje za zaproszenie i miłe przyjęcie w murach waszej szkoły.