Polexit, czyli nowe szaty cesarza (Kaczyńskiego)
25 marca 2017
Ambasadora Republiki Armenii w RP w Kielcach
27 marca 2017

Adam Nyk o tym jak konstruktywnie wyznaczać granice

O motywowaniu do działania, edukacji oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach mówił w Kielcach Adam Nyk – socjolog, twórca Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie, inicjator wielu akcji: „Nie biorę, jutro też nie wezmę,”, “Moda na niebranie”. Spotkanie zorganizowało Forum Myśli Społecznej Województwa Świętokrzyskiego.

 

Adam Nyk jest terapeutą uzależnień, twórcą Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie. Jest autorem wielu eksperymentalnych programów – form terapeutycznych.

Propagator włączania, nie wykluczania ze społeczeństwa osób żyjących z HIV. Inicjator współpracy programowej z agendą ONZ – UNDP w Warszawie, twórca pierwszego programu pracy socjalnej Harm Reduction w Krakowie, stażysta Service Civil International w Bonn, praktykujący terapeuta uzależnień w zakładach penitencjarnych w Warszawie.

Inicjator wielu akcji: ; “Nie biorę, jutro też nie wezmę” akcja letnia 2004, 2005. “Moda na niebranie”
Jest wieloletnim sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia “Solidarni PLUS”.