„A to Polska właśnie”….
20 listopada 2017
II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce
24 listopada 2017

Europejska wartość dodana Polityki Spójności w regionach

21 listopada 2017 r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował konferencję pt. „Europejska wartość dodana Polityki Spójności w regionach”, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Spotkanie poświęcone było zaprezentowaniu stanowiska Polski i regionów Polski Wschodniej, w kontekście wybranych aspektów budowy nowej, zreformowanej Polityki Spójności po roku 2020.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas konferencji były efekty i przyszłość Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. O tym, że ten program w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju naszych regionów i że widzimy potrzebę jego dalszej kontynuacji, przekonywał Adam Jarubasmarszałek województwa świętokrzyskiego.

Współgospodarzem wydarzenia był Krzysztof Hetman, eurodeputowany i członek Komisji REGI Parlamentu Europejskiego. Debata przygotowywana była we współpracy z Wydziałem Polityki Regionalnej Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania pozytywnego polskiego przekazu w sprawie przyszłości Polityki Spójności i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w oparciu o zdobyte doświadczenia z realizacji tej polityki w Polsce. Podczas konferencji Adam Jarubas, przewodniczący Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP, zaprezentował stanowisko regionów Polski Wschodniej ww. Komisji zawierające propozycje i rekomendacje na rzecz przyszłości Programu Polska Wschodnia w kolejnej perspektywie finansowej UE. Jednocześnie w ramach Departamentów Polityki Regionalnej Urzędów Marszałkowskich Polski Wschodniej trwają prace nad dalszymi wspólnymi inicjatywami na rzecz zapewnienia wsparcia dedykowanego makroregionowi ze środków funduszy strukturalnych.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube