Polexit, czyli nowe szaty cesarza (Kaczyńskiego)
25 marca 2017
Ambasadora Republiki Armenii w RP w Kielcach
27 marca 2017

Adam Nyk o tym jak konstruktywnie wyznaczać granice

O motywowaniu do działania, edukacji oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach mówił w Kielcach Adam Nyk – socjolog, twórca Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie, inicjator wielu akcji: „Nie biorę, jutro też nie wezmę,”, „Moda na niebranie”. Spotkanie zorganizowało Forum Myśli Społecznej Województwa Świętokrzyskiego.

 

Adam Nyk jest terapeutą uzależnień, twórcą Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie. Jest autorem wielu eksperymentalnych programów – form terapeutycznych.

Propagator włączania, nie wykluczania ze społeczeństwa osób żyjących z HIV. Inicjator współpracy programowej z agendą ONZ – UNDP w Warszawie, twórca pierwszego programu pracy socjalnej Harm Reduction w Krakowie, stażysta Service Civil International w Bonn, praktykujący terapeuta uzależnień w zakładach penitencjarnych w Warszawie.

Inicjator wielu akcji: ; „Nie biorę, jutro też nie wezmę” akcja letnia 2004, 2005. „Moda na niebranie”
Jest wieloletnim sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Solidarni PLUS”.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube